The Evolution Of Man - text

Daydreamer (ft. Flux Pavilion)

2. června 2013 v 19:52

And we're all daydreamin' now
Escape to another world
Live for another day
Escape to another world

And we're all daydreamin' now
Escape to another world
Live for another day

And we're all daydreamin' now

We spend our life in the rain
Every day feels the same
We're not awake in the morning no, no
We feel like our work is done
And sit and wait for the sun
But it's hot in our eyes

We spend our life in the rain
Every day feels the same
We're not awake in the morning no, no
We feel like our work is done
And sit and wait for the sun (so young)

And we're all daydreamin' now
Escape to another world
Live for another day
Escape to another world

And we're all daydreamin' now
Escape to another world
Live for another day

We feel like our work is done
And sit and wait for the sun (so young)
And we're all daydreamin' now

Don't have to be told, don't have to grow old
Don't have to be told, don't have to grow old
Don't have to be told, don't have to grow old
Don't have to be told, don't have to grow old

And we're all daydreamin' now

Don't have to be told, don't have to grow old
Don't have to be told, don't have to grow old

And we're all daydreamin' now

Don't have to be told, don't have to grow old
Don't have to be told, don't have to grow old

And we're all daydreamin' now

Don't have to be told, don't have to grow old
(Escape to another world, live for another day)
Don't have to be told, don't have to grow old
(Escape to another world, live for another day)
Don't have to be told, don't have to grow old
(Escape to another world, live for another day)
Don't have to be told, don't have to grow old
(Escape to another world)

And we're all daydreamin' now
A my všichni právě sníme
Unikáme do jiného světa
Žijeme pro další den
Unikáme do jiného světa

A my všichni právě sníme
Unikáme do jiného světa
Žijeme pro další den

A my všichni právě sníme

Trávíme své životy v dešti
Každý den připadá stejný
Ráno nejsme vzhůru ne, ne
Cítíme se, jakože naše práce je hotova
A sedíme a čekáme na Slunce
Ale je horké v našich očích

Trávíme život v dešti
Každý den připadá stejný
Když ráno vstávám ne, ne
Cítíme se, jakože naše práce je hotova
A sedíme a čekáme na Slunce (tak mladí)

A my všichni právě sníme
Unikáme do jiného světa
Žijeme pro další den
Unikáme do jiného světa

A my všichni právě sníme
Unikáme do jiného světa
Žijeme pro další den

Cítíme se, jakože naše práce je hotova
A sedíme a čekáme na Slunce (tak mladí)
Jsem maskovaný snílek

Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst

A my všichni právě sníme

Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst

A my všichni právě sníme

Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst

A my všichni právě sníme

Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
(Uniknout do jiného světa, žít pro další den)
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
(Uniknout do jiného světa, žít pro další den)
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
(Uniknout do jiného světa, žít pro další den)
Nemusí být řečeno, nemusí vyrůst
(Uniknout do jiného světa, žít pro další den)

A my všichni právě sníme

Eutopia (Fade Away)

2. června 2013 v 19:18
Standing at the shore
Something in the distance
Questioning my existence
Life before my promises were glassing
Now I'm questioning your resistance

Don't forget who you are
Don't forget you're a star
Find Eutopia
It's never far

Don't fade away, fade away
Don't fade away,
Last on a rainy day, rainy way
Don't fade away
We will last on a rainy day

Who's this at my door
Face is full of mystery
Questioning your persistence
Like before you never even listened
The grudges of what you've been missing

Don't forget who you are
Don't forget you're a star
I found Eutopia
It's never far

Don't fade away, fade away
Don't fade away,
Last on a rainy day, rainy way
Don't fade away
We will last on a rainy day

What you never done before
It can set you on a way
Maybe we can even meet along the way
Show you heaven through the door
Leave the work and start to play
Maybe we can even meet along the way

Find Eutopia
It's never far

Don't fade away, fade away
Don't fade away,
Last on a rainy day, rainy way
Don't fade away
We will last on a rainy day

It's never far
It's never far
Stojím na břehu
Něco je v dálce
Ptajíc se na moji existenci
Život předtím, moje sliby byly zaskleny
Teď se ptám na tvůj odpor

Nezapomeň, kdo jsi
Nezapomeň, že jsi hvězda
Najdi Eutopii
Nikdy není daleko

Nezeslábni, zeslábni,
Nezeslábni
Poslení v deštivém dni, na deštivé cestě
Nezeslábni
Budeme poslední v deštivém dni

Kdo to je za dveřmi
Tvář je plná záhad
Ptám se na tvoji vytrvalost
Jako kdysi, nikdy jsi neposlouchala
Nevraživosti z toho, co ti chybělo

Nezapomeň, kdo jsi
Nezapomeň, že jsi hvězda
Najdi Eutopii
Nikdy není daleko

Nezeslábni, zeslábni,
Nezeslábni
Poslení v deštivém dni, na deštivé cestě
Nezeslábni
Budeme poslední v deštivém dni

To, co jsi nikdy předtím nedělala
Tě může navést na cestu
Možná se zase můžemo potkat na cestě cestě
Ukazuji ti nebe přes dveře
Přestaň pracovat a začni hrát
Možná se zase můžeme potkat na cestě

Najdi Eutopii
Nikdy není daleko

Nezeslábni, zeslábni,
Nezeslábni
Poslení v deštivém dni, na deštivé cestě
Nezeslábni
Budeme poslední v deštivém dni

Nikdy není daleko
Nikdy není daleko

Whisper (ft. AN21 & Max Vangeli)

2. června 2013 v 19:11
You don't have to whisper
You don't have to whisper, no more
Just scream and I'll hear you in heaven
Scream and I'll hear you in hell

Someone To Die For

2. června 2013 v 19:02
Did you think that I'd forget
I can still remember
What I was like before I was this guy
And yeah, I just can't remember
What your sad face looks like
This battle in my conscience
Chatting so much nonsense
Asking me daily who are my friends

Forgot just what my name was
Devil have me brain washed
Finally found my world again

Let's Be Fucking Stupid

2. června 2013 v 18:58
Take control of myself
And life gets boring
Who wants to party with angels
Angels

Lose control of myself
And I start falling
Telling all my secrets to strangers
Strangers

My teacher told me to challenge myself
But I'm so happy I'm balancing myself
Embarrassing myself, damaging myself
'Cause life is so much more fun
When we are dumb
'Cause life is so much more fun
When we are dumb

Let's be fucking stupid
Whatever suits you
Whatever suits me try all the new shit
Break up a loosie, stop being so choosy
Wear our jeans loosely
And maybe we pretend that we're Bruce Lee

Life's more fun
When we are dumb
Life's more fun
When we are dumb
Life's more fun
When we are dumb
We'll be just when that day comes

Lose control of myself and I start falling
Turning all my secrets to strangers
Strangers

My teacher told me to challenge myself
But I'm so happy I'm balancing myself
Embarrassing myself, damaging myself
'Cause life is so much more fun
When we are dumb
'Cause life is so much more fun
When we are dumb

Let's be fucking stupid
Whatever suits you
Whatever suits me try all the new shit
Break up a loosie, stop being so choosy
Wear our jeans loosely

Let's be fucking stupid
Whatever suits you
Whatever suits me try all the new shit
Break up a loosie, stop being so choosy
Wear our jeans loosely
And maybe we pretend that we're Bruce Lee

Life's more fun
When we are dumb
Life's more fun
When we are dumb
Life's fun
When we are dumb
We'll be just when that day comes
Převezmi nad sebou kontrolu
A život se stane nudným
Kdo chce pařit s anděli?
Anděli

Ztrať nad sebou kontrolu
A začínám padat
Říkat všechna svá tajemství cizincům
Cizincům

Můj učitel mi řekl, abych se změnil
Ale jsem tak šťastný, že se vyrovnávám
Ztrapňuji se, poškozuji se
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí

Kurva pojďme být blbí
To je ale rozhodnutí
Ať mi vyhovuje cokoliv, zkusím všechno nové
Pokořím všechno below see, přestaň být tak vybíravý
Nos jeany a volné rukávy
A možná jsme předstírali, že jsme Bruce Lee

Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější

Ztratil jsem nad sebou kontrolu a začal padat
Říkat všechna svá tajemství cizincům
Cizincům

Můj učitel mi řekl, abych se změnil
Ale jsem tak šťastný, že se vyrovnávám
Ztrapňuji se, poškozuji se
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí

Kurva pojďme být blbí
To je ale rozhodnutí
Ať mi vyhovuje cokoliv, zkusím všechno nové
Pokořím všechno below see, přestaň být tak vybíravý
Nos jeany a volné rukávy

Kurva pojďme být blbí
To je ale rozhodnutí
Ať mi vyhovuje cokoliv, zkusím všechno nové
Pokořím všechno below see, přestaň být tak vybíravý
Nos jeany a volné rukávy
A možná jsme předstírali, že jsme Bruce Lee

Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Budeme takoví, když ten den přijde

We'll Be Coming Back (Calvin Harris & Example)

2. června 2013 v 18:45

We took it all apart
But I'm wishing I'd stayed
In the back room something I heard you say
We didn't want to call it too early
Now it seems a world away
But I miss the day,
are we ever gonna feel the same?

Standing in the light till it's over
Out of our minds
Someone had to draw a line
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
I don't even care if I know you
Out of our minds
Got to leave it all behind
We'll be coming back
We'll be coming back for you one day

You can see it from afar
We were riding that wave
Blinded by the lights,
and it's something not great
We didn't want to call it too early
Now it seems a world away
But I miss the day,
are we ever gonna feel the same?

Standing in the light till it's over
Out of our minds
Someone had to draw a line
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
I don't even care if I know you
Out of our minds
Got to leave it all behind
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day

Gonna rise, gonna fall, getting pulled apart
And we all do it all cause it stole our hearts
Gonna light up the skies, or ignore the stars
And we all do it all cause it stole our hearts

Standing in the light till it's over
Out of our minds
Someone had to draw a line
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
I don't even care if I know you
Out of our minds
Got to leave it all behind
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
Všechno jsme to rozebrali,
Ale já si přeji, abych zůstal.
V zadním pokoji jsem tě něco slyšel říkat
Nechtěli jsme to tak nazývat tak brzy
A teď to vypadá jako by to bylo v minulém životě,
Ale stýská se mi po tom dni,
Budeme se někdy takhle cítit znovu?

Stojíme pod světlem dokud není konec.
Mimo naše vlastní mysli
Někdo musel nakreslit čáru
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme
A je mi i jedno, jestli tě znám
Mimo naše mysli
Je smutné nechat to vše za námi
Vrátíme se
Jednou se pro tebe vrátíme

Můžeš to vidět v dálce,
sjížděli jsme tu vlnu
Oslepení těmi světly,
a to je něco po čem toužím
Nechtěli jsme to tak nazývat tak brzy
A teď to vypadá jako by to bylo v minulém životě,
ale stýská se mi po tom dni.
Budeme se někdy takhle cítit znovu?

Stojíme pod světlem dokud není konec.
Mimo naše vlastní mysli
Někdo musel nakreslit čáru.
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme
A je mi i jedno jestli tě znám
Mimo naše mysli
Je smutné nechat to vše za námi
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme

Budeme růst, budeme padat, budeme od sebe odtáhnutí
A všichni to děláme, protože nám to ukradlo srdce
Rozsvítíme mraky, budeme ignorovat hvězdy
A všichni to děláme, protože nám to ukradlo srdce

Stojíme pod světlem dokud není konec.
Mimo naše vlastní mysli
Někdo musel nakreslit čáru
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme
A je mi i jedno jestli tě znám.
Mimo naše mysli
Je smutné nechat to vše za námi
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme

Are You Sitting Comfortably?

2. června 2013 v 18:31
You can smell the lust for me
Are you sitting comfortably?
I know you had a violent trust in me
But are you sitting comfortably?
Shouldn't never made a fuss of me
Told me, told me, told me,
Are you sitting comfortably?

Blood From a Stone

2. června 2013 v 18:25
I don't wanna [x12]

Impossible's possible
I know cos I lost it all
I know the price of my ego
It's lethal
I still got the hots for you

You fell like nobody's catching you
Start acting irrational
Stop taking my lead I'm a fiend
And I feel like I need a sabbatical

Impossibles possible
It feels like they're watching you
I know the price of my ego
It's lethal
I still got the hots for you
I still got the hots for you
I still got the hots for you
Impossibles possible
I got the hots

Living in a safe house never existed
Too many lips to kiss
Cooking at a stake house
Should've persisted
Makes you wanna slit your wrist
So you clench your fist
Like a mentalist and terabit
Should I mention this?
Coalition formed and it's yellow-blue
Never true
Nobody gave a shit
Pissing on my parade
Sticking on a masquerade
Sitting in a waste of space
While sipping on a case of basic tasteless lemonade
Kiss your life away, wish your life away
What's the wifey say?
Time to hibernate
Hyperventilate,
It's ten to eight
Never gonna make the train

Searching for an El Dorado
Hiding from a false bravado
Feeling like we won the lotto
Searching for an El Dorado
Hiding from a false bravado
Feeling like we won the lotto

Impossibles possible

Blood, blood from a stone
And love isn't home
Can you sense from my tone?
Getting too me's like getting blood from a stone
I used to get in the zone
I had to leave it alone
Forgetting the long lonely nights
And the fights to get some blood from a stone

Searching for an El Dorado
Hiding from a false bravado
Feeling like we won the lotto

Blood, blood from a stone
And love isn't home
Can you sense from my tone?
Getting too me's like getting blood from a stone
I used to get in the zone
I had to leave it alone
Forgetting the long lonely nights
And the fights to get some blood from a stone

Impossibles possible
I know 'cause I lost it all
I know the price of my ego
It's lethal
I still got the hots for you
I still got the hots for you
I still got the hots for you
Impossibles possible
I've got the hots
Nechci [x12]

Nemožné je možné
Vím to, protože jsem to všechno ztratil
Znám cenu svého ega
Je smrtelné
Pořád mám k tobě sympatie

Cítíš se, jakože nikoho nezajímáš
Začala ses chovat divně
Přestaň mi brát vodítko, jsem ďábel
A cítím, že to potřebuju všechno přežít

Nemožné je možné
Máš pocit, že tě pozorují
Znám cenu svého ega
Je smrtelné
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Nemožné je možné
Mám sympatie

Žití v neexistujícím bezpečném domě
Příliš mnoho rtů k líbání
Vaření ve steak housu
Měl jsem setrvat
Chceš si kvůli tomu podžíznout zápěstí
Takže sevřeš pěst
Jako mentalista a pobreč si trochu
Měl jsem to zmiňovat?
Koalice je utvořena a je žluto-modrá
Nikdy pravdivá
Nikoho to nezajímá
Poslouchej můj průvod
Nalič se na maškarní
Sedím v odpadu vesmíru
Zatímco případně srkám obyčejnou limonádu bez chuti
Polib svůj život, přej si, aby byl pryč
Co manželka říká?
Čas na zimní spánek
Dýchaní,
Je to deset ku osmi
Nikdy nebudeme potřebovat vlak

Hledání El Dorada
Skrývání se před falešnou suverénností
Pocit, jako bychom vyhráli loterii
Hledání El Dorada
Skrývání se před falešnou suverénností
Pocit jako bychom vyhráli loterii

Nemožné je možné

Krev, krev z kamene
A láska není domov
Můžeš vycítit z mého tónu?
Vzít si víc je jako vzít si krev z kamene
Dostával jsem se do zóny
Musel jsem ji opustit sám
Dostali jsme se do dlouhých osamělých nocí
A bojů, abychom dostali nějakou krev z kamene

Hledání El Dorado
Skrývání se před falešnou suverénností
Pocit jako bychom vyhráli loterii

Krev, krev z kamene
A láska není domov
Můžeš vycítit z mého tónu
Vzít si víc je jako vzít si krev z kamene
Dostával jsem se do zóny
Musel jsem ji opustit sám
Dostali jsme se do dlouhých osamělých nocí
a bojů, abychom dostali nějakou krev z kamene

Nemožné je možné
Máš pocit, že tě pozorují
Znám cenu svého ega
Je smrtelné
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Nemožné je možné
Mám sympatie

Snakeskin

2. června 2013 v 17:50
I never felt comfortable in my skin
I never wrote down my next of kin
Kept all my troubles locked up inside me
And threw away the key

I've been to the locksmith to find my soul
I'm hoping it finds me before I'm old
I'll shake off my troubles and change my clothes
The new face for me

One Way Mirror

2. června 2013 v 17:43
Take me to a better place
Take me to a better place
On the otherside
On the otherside of life

Take me to a better place
Take me to a better place
On the otherside
On the otherside of life

And I tried, tried, tried
To meet you perception
And though it sounds good on reflection
Didn't promise to embody perfection

And I tried, tried, tried
To meet you perception
And though it sounds good on reflection
Didn't promise to embody perfection

One way mirror
Three wishes I refuse to deliver
You see the things I promise to give you
Abusing my liver
Get closer
The closer you expect it gets clearer

I can see you but you don't see me
I really need you but you don't need me
You see though it all, you see through the one way mirror
You see the things I promise to give you

You see the things I promise to give you
Three wishes I refuse to deliver

Take me to a better place
Take me to a better place
On the otherside
On the otherside of life

And I tried, tried, tried
To be the addiction
But that's the only place I go catch from
You were frosted to me like I was vixen

One way mirror
Three wishes I refuse to deliver
You see the things I promise to give you
The muse and my liver
Get closer
The closer you expect it gets clearer

I can see you but you don't see me
I really need you but you don't need me
You see though it all, you see through the one way mirror
You see the things I promise to give you

You see the things I promise to give you
Three wishes I refuse to deliver
You see the things I promise to give you
Three wishes I refuse to deliver
Vezmi mě na lepší místo
Vezmi mě na lepší místo
Na druhé straně
Na druhé straně života

Vezmi mě na lepší místo
Vezmi mě na lepší místo
Na druhé straně
Na druhé straně života

A já jsem se pokusil, pokusil, pokusil
Střetnout tvé vnímání
A i když to v odraze zní dobře
Neslíbil jsem ti, že stělesňuji dokonalost

A já jsem se pokusil, pokusil, pokusil
Střetnout tvé vnímání
A i když to v odraze zní dobře
Neslíbil jsem ti, že stělesňuji dokonalost

Jednosměrné zrcadlo
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Zneužívání mých jater
Dostat se blíž
Očekávala jsi, že z blízka to bude jasnější

Vidím tě, ale ty mě ne
Vážně tě potřebuje, ale ty mě ne
I když všechno vidíš, vidíš přes jednosměrné zrcadlo
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám

Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout

Vezmi mě na lepší místo
Vezmi mě na lepší místo
Na druhé straně
Na druhé straně života

A já jsem se pokusil, pokusil, pokusil
Být závislý
Ale je to jediné místo, kde jsem se zachytil
Byla jsi ke mně chladná, keď jsem byl mizera

Jednosměrné zrcadlo
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Zneužívání mých jater
Dostat se blíž
Očekávala jsi, že z blízka to bude jasnější

Vidím tě, ale ty mě ne
Vážně tě potřebuje, ale ty mě ne
I když všechno vidíš, vidíš přes jednosměrné zrcadlo
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám

Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout

The Evolution Of Man

2. června 2013 v 17:25
I'm the super control freak
And I make it look so sweet
But I lost control of myself
I lost control of myself

Never remain to defeat
Always tryin' to compete
But I just defeated myself
Just defeated myself

Oh, oh how the mighty have fallen
Oh what an end to the story
I never thought I'd seeing myself so lonely

It's better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm getting better and I wish I could show the proof
I'm better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm living bigger

It all appear to be so rosey
To everyone who knows me
But I lost control of my health
I lost control of my health

And though you have disowned me
You were the only one who showed me
I've fallen off of that shelf
And I just repeated myself

Oh, oh how the mighty have fallen
Oh what an end to the story
I never thought I seen myself so lonely

It's better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm getting better and I wish I could show the proof
I'm better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm living bigger

I gave up one day
Such a stop one day
I would stop one day I was fallen
I wake up one day give a fuck one day
I'm in love 'cause I hear you calling
Nothing I can say to make you understand
I guess I just have to call it the evolution of man
The evolution of man
The evolution of man

It's better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm living bigger

I gave up one day
Such a stop one day
I would stop one day I was fallen
I wake up one day give a fuck one day
I'm in love 'cause I hear you calling
Nothing I can say to make you understand
I guess I just have to call it the evolution of man
The evolution of man
Jsem ten úžasně se ovládající šílenec
a nechávám to vypadat tak sladce,
ale ztrácím nad sebou kontrolu
teď nad sebou ztrácím kontrolu.

Nikdy nezůstávej poražený
vždycky se snaž soupeřit.
Ale já jsem vždycky porazil sám sebe,
jen porazil sám sebe.

Oh, oh, jak jen ten mocný padl
oh, co je za konec příběhu
nikdy jsem se nesnažil vidět sám sebe opuštěného.

Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu.
Je mi líp
Je mi líp
Je mi líp a přeji si, abych mohl ukázat důkaz
Je mi líp, líp
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu
Je mi líp,
je mi líp
žiju si líp.

Všechno to záleží na tom být tak rosey
Pro všechny, kteří mě znají
Ale ztratil jsem kontrolu nad svým zdravím
Ztratil jsem kontrolu nad svým zdravím

A myslel jsem si, že jsi mě zaprodala
Byl jsi ten jediný, kdo mi ukázal,
že jsem spadl z té police
A já jsem jen zopakoval pro sebe

Oh, oh, jak jen ten mocný padl
oh, co je za konec příběhu
nikdy jsem se nesnažil vidět sám sebe opuštěného.

Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu.
Je mi líp
Je mi líp
Je mi líp a přeji si, abych mohl ukázat důkaz
Je mi líp, líp
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu
Je mi líp
Je mi líp
Žiju si líp.

Tohle jsem vzdal
takový konec jednoho dne
Jednoho dne bych zastavil to, že jsem spadl.
Jednoho dne se vzbudím, vzdávající se jednoho dne
Jsem zamilovaný, protože tě můžu slyšet volat
Nic, co dokážu říct, že tě nedonutí mi rozumět
Hádám, že to můžu nazvat prostě evolucí muže
Evolucí muže
Evolucí muže

Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu
Je mi líp,
Je mi líp
žiju si líp.

Tohle jsem vzdal
takový konec jednoho dne
Jednoho dne bych zastavil to, že jsem spadl.
Jednoho dne se vzbudím, vzdávající se jednoho dne
Jsem zamilovaný, protože tě můžu slyšet volat
Nic, co dokážu říct, že tě nedonutí mi rozumět
Hádám, že to můžu nazvat prostě evolucí muže
Evolucí muže

All My Lows

2. června 2013 v 17:11
It's a long long time to wait
It's a long long time to wait
Everything I promised you
Was there but I was late
It's a long long time to wait
It's a long long time to wait
Everything I promised you
Was there but I was late

Broke in two
I used to blame the substance
So confused but I carry no substance
Lost in a cave like sons of Mumford
Kept moaning zoning in the comfort
Now I blame myself
Went downhill just to up my numbers
You only need one what's the point of hundreds

Say Nothing

2. června 2013 v 17:06

With you by my side
I felt like I'd arrived
I was lost and found
I feel kinda selfish
And selfish is helpless
I dragged you down

We somehow delayed it
I played it so basic we fooled our crowd
So nice on the surface
But somehow we burnt it
Now words don't mean a thing

You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking

I get home at half five
We fight til the sunrise
We won't back down
The subjects worth hiding
It's high stakes we're riding
It all falls down

Twice strikes the lightning
The night had me high under its dark spell
Now I fight back, you fight back
Won't wave your white flag
Our words don't mean a thing

Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking
Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking

You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking

(Let's talk...)
We used to have our eggs sunny side up
But the fun dried up
And now I feel like our time's up
I can see you wanna talk but your tongues tied up
Gotta wise up
Cant keep hiding, cant keep sliding
Down that one way road to oblivion
I've told you a million times where my heads at
But it's all arguments and who's winning em
Sometimes the right words don't surface
Shut up pretend it's all perfect
Brain short circuits so
I look into your eyes and I don't feel worthless
What I said you know I never meant it
Like somebody keeps finishing my sentence
No more tears, no more lies
I know what you want when you say it with your eyes

Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking
Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking

You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
S tebou po mém boku,
cítil jsem se jako bych přijel,
byl jsem ztracen a nalezen,
cítím se tak trochu sobecky,
a sobectví je bezmocné,
táhl jsem tě dolu.

Nějak jsme to zpozdili,
hrál jsem to tak jednoduše, zmátli jsme náš dav,
tak pěkné na povrchu,
ale nějak jsme to spálili,
nyní slova neznamenají vůbec nic.

Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Dostal jsem se domu v půl páté,
bojovali jsme do východu slunce,
nevzdáme se,
předměty hodnotu skrývají,
je to vysoká sázka,co si volíme,
všechno padá dolu.

Dvakrát udeří blesk,
noc mě měla vysoko pod jejím temným kouzlem,
teď se bráním, ty se bráníš,
nevyvěsíš si svoji bílou vlajku,
naše slova neznamenají vůbec nic.

Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

(Pojďme si promluvit...)
My jsme měli naše vejce opečené z jedné strany,
ale zábava vyschla,
a teď se cítím jakoby náš čas vypršel,
vidím, že chceš mluvit, ale tvoje jazyky jsou svázány.
Zmoudřím,
nemohu se stále skrývat, nemohu se stále klouzat,
dolu - tou jednou silnicí do zapomnění,
řekl jsem ti milionkrát, kde je moje hlava,
ale jsou to všechny argumenty a kdo je vyhrál.
Někdy se ta správná slova nevynoří.
Drž hubu a předstírej, že je vše perfektní,
Mozkové zkraty, tak
se dívám do tvých očí a necítím se bezcenný.
Víš, že to, co jsem řekl, jsem tak nemyslel,
jakoby někdo stále dokončoval mé věty.
Už žádné slzy, žádné lži.
Já vím, co chceš, když to říkáš svýma očima.

Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Queen Of Your Dreams

2. června 2013 v 16:54
He had a name for her that only he used
She had a name for him
But he refused to know

Now she's doing battle without you
Can see she's doing battle without you
None of your poachers getting out there
And should let the whole world know

What remains of the day?
When you don't have nothing to say
When you can't look her in her face
And say you lost this one, you lost this one

The one that got away
Guess she was the one that drifted away
The queen of your dreams
For the rest of your life

You'll pretend you're together
Living on a dream forever
The queen of your dreams
For the rest of your life

He had a name for her that only he used
She had a name for him
But he refused to know

Now she's doing battle without you
Can see she's doing battle without you
So look yourself in the face
And say you lost this one, you lost this one

The one that got away
Guess she was the one that drifted away
The queen of your dreams
For the rest of your life

You'll pretend you're together
Living on a dream forever
The queen of your dreams
For the rest of your life
Měl pro ní jméno, které používal pouze on
Ona měla jméno pro něj
Ale on ho nechtěl znát

Teď bojuje bez tebe
Můžeš vidět, bojuje bez tebe
Žádný z tvých "pytláků" tam nejde
A nenechá celý svět vědět

Jaké zbytky dne?
Když nemáš co říct
Když se jí nemůžeš podívat do tváře
A říct, že jsi tohle prohrál, že jsi tohle prohrál

Ten, kdo musel odejít
Vypadá to, že ona byla ta, co odešla
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Budeš předstírat, že jste spolu
Pořád žiješ ve snu
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Měl pro ní jméno, které používal pouze on
Ona měla jméno pro něj
Ale on ho nechtěl znát

Teď bojuje bez tebe
Můžeš vidět, bojuje bez tebe
Podívej se na sebe
A řekni, že jsi tohle prohrál, tohle si prohrál

Ten, kdo musel odejít
Vypadá to, že ona byla ta, co odešla
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Budeš předstírat, že jste spolu
Pořád žiješ ve snu
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Crying Out For Help

2. června 2013 v 16:38
I'm starring at your pillow and I'm wide awake
I never even listened to you why'd you stay
I'm always on a mission and it slides away
I think I just unbalanced the seesaw

Crying out for help just happy I'm living
Crying out for help decisions, decisions
Crying out for help
And no one ever listens to me

Perfect Replacement

24. listopadu 2012 v 19:00

I've told too many girls I loved 'em
I've told too many girls they're the one
So why am I sitting here all alone
How do you measure fun

I've cut lost property too many times
And I can't live properly a piece of me died
I wasn't aware that Mona Lisa cried
Maybe I remember my decent side
Wash the kisses off my neck
And left my past in the basement
I need to find your perfect replacement

Lets start join my party
Had a little heart for the heartless bastards
So shy decide to wear glasses
Scream like you mean like you wanna go faster
'Cause I never slow down
Tears overcome I been some in town
Drown your knees if your star still bleeds
Well you'll never take a ride in this merry go round

We'll never know what we may find
Find on the other side
We'll never know what we may find

I've cut lost property too many times
And I can't live properly a piece of me died
I wasn't aware that Mona Lisa cried
Maybe I remember my decent side
Wash the kisses off my neck
And left my past in the basement
I found your perfect replacement

Hope you remember my love
Remember my name
Put a message in the post up
Hope you get it by may

Left my past in the basement
I found your perfect replacement

I felt something
Never need your nothing again
I felt something
Never need your nothing again
I felt something
Never need your nothing again
I felt something
Never need your nothing again
I felt something
Never need your nothing again

Who's laughing now
I found your perfect replacement
Left my past in the basement
I found your perfect replacement
Řekl jsem příliš mnoha holkám, že je miluju
Řekl jsem příliš mnoha holkám, že jsou jediné
Tak proč tu sedím sám
Jak si opatřuješ zábavu

Zbavil jsem se ztraceného majetku už tolikrát
A nemůžu žít správně, část mě umřela
Neuvědomil jsme si, že Mona Lisa plakala
Možná si pamatuji svou slušnou stránku
Umyl jsem polibky z krku
Nechal jsem svou minulost v suterénu
Musím za tebe najít perfektní náhradu

Pojď se přidat na mou párty
Mám malé srdce pro bezcitné bastardy
Příliš stydlivý na nosení brýlí
Zakřič jako když máš v úmyslu zrychlit
Protože já nikdy nezpomalím
Slzy se vrátily s návratem do města
Utop svá kolena pokud tvá hvězda stále krvácí
Well you'll never take a ride in this merry go round

Nikdy nevíme, co můžeme najít
Najít na druhé straně
Nikdy nevíme, co můžeme najít

Zbavil jsem se ztraceného majetku už tolikrát
A nemůžu žít správně, část mě umřela
Neuvědomil jsme si, že Mona Lisa plakala
Možná si pamatuji svou slušnou stránku
Umyl jsem polibky z krku
Nechal jsem svou minulost v suterénu
Musím za tebe najít perfektní náhradu

Doufám, že si pamatuješ mou lásku
mé jméno
Zvěřejnil jsem zprávu
Doufám, že je dostaneš do května

Nechal jsem svou minulost v suterénu
Našel jsem za tebe perfektní náhradu

Něco jsem cítil
Nikdy nebudu znovu potřebovat tvé nic
Něco jsem cítil
Nikdy nebudu znovu potřebovat tvé nic
Něco jsem cítil
Nikdy nebudu znovu potřebovat tvé nic
Něco jsem cítil
Nikdy nebudu znovu potřebovat tvé nic
Něco jsem cítil
Nikdy nebudu znovu potřebovat tvé nic

Kdo se směje teď?
Našel jsem za tebe perfektní náhradu
Nechal jsem svou minulost v suterénu
Našel jsem za tebe perfektní náhradu

Close Enemies

24. listopadu 2012 v 18:26

There's light at the end of the tunnel
There's fight at the heart of a struggle
You're smile should've told me you're trouble
No more, no more, no more

You own me when I told you I love you
You buried all my worth with a shovel
Your smile should've told me you're trouble
No more, no more, no more

No more goodbyes,
So so long,
So so long,
So so long,
Now
No more white lies

You used to be the one true thing in my world
You told me that you loved me
You're in love with yourself
Shoulda listen to my mother
You messed around the others
Now you're dead to me
I've been sleeping with the enemy

Should keep your best friends close by
Should keep your best friends close by
You should keep your best friends close by
But keep your enemies closer
But keep your enemies closer

So many evil talents you juggled
It's fair to say you didn't act subtle
Your smile should've told me you're trouble
No more, no more, no more

Came crashing down I'm staring at rubble
They need to send you into space in a shuttle
Your smile should've told me you're trouble
No more, no more, no more

No more goodbyes,
So so long,
So so long,
So so long,
Now
No more white lies

You used to be the one true thing in my world
You told me that you loved me
You're in love with yourself
Shoulda listen to my mother
You messed around the others
Now you're dead to me
I've been sleeping with the enemy

Should keep your best friends close by
Should keep your best friends close by
You should keep your best friends close by
But keep your enemies closer
But keep your enemies closer

Strange and deranged
Seek fame was the name of the game
Defeat rivals Abel and Kane
Get trophies they'll look great in a frame
What would you have done, take all the blame?
With your hands held firm over naked flames
Being grilled now you're shaking again
Faking the pain, dark visions of Satan
Contemplating, talking man to man
She was a girl on film Duran Duran
She called me her ape man orang-utan
Me Tarzan, she Jane
Take all the blame I'm the bloke in the chorus
We were sweet once everybody saw us
I ain't flawless still unsure
I loved us but I loved me more

You used to be the one true thing in my world
You told me that you loved me
You're in love with yourself
Shoulda listen to my mother
You messed around the others
Now you're dead to me
I've been sleeping with the enemy

Should keep your best friends close by
Should keep your best friends close by
You should keep your best friends close by
But keep your enemies closer
But keep your enemies closer
Je tam světlo na konci tunelu
Je tam boj v srdci zápasu
Tvůj úsměv mi měl říct že jsi problém
Nikdy více, nikdy více, nikdy více

Jsem tvůj, když jsem ti říkal miluji tě
Pohřbila jsi všechno mé jmění lopatou
Tvůj úsměv mi měl říct že jsi problém
Nikdy více, nikdy více, nikdy více

Žádné další loučení,
tak dlouho,
tak dlouho,
tak dlouho,
teď
Žádné další nevinné lži

Byla jsi jediná pravá věc v mém životě
Říkala jsi že mě miluješ
Jsi zamilovaná do sebe
Měl jsem poslouchat svou matku
Motala ses kolem ostatních
Teď jsi pro mě mrtvá
Spal jsem s nepřítelem

Držet si své nejlepší přátele blízko
Držet si své nejlepší přátele blízko
Měl by sis držet své nejlepší přátele blízko
Ale nepřátele blíž
Ale nepřátele blíž

Tolik zlých talentů jsi oklamala
Je fér říct, že jsi nejednala jemně
Tvůj úsměv mi měl říct, že jsi problém
Nikdy více, nikdy více, nikdy více

Vše se zřítilo koukám se na trosky
Potřebují tě poslat do vesmíru raketoplánem
Tvůj úsměv mi měl říct, že jsi problém
Nikdy více, nikdy více, nikdy více

Žádné další loučení,
tak dlouho,
tak dlouho,
tak dlouho,
teď
Žádné další nevinné lži

Byla jsi jediná pravá věc v mém životě
Říkala jsi že mě miluješ
Jsi zamilovaná do sebe
Měl jsem poslouchat svou matku
Motala ses kolem ostatních
Teď jsi pro mě mrtvá
Spal jsem s nepřítelem

Držet si své nejlepší přátele blízko
Držet si své nejlepší přátele blízko
Měl by sis držet své nejlepší přátele blízko
Ale nepřátele blíž
Ale nepřátele blíž

Zvláštní a pomatená
Hledání slávy bylo jméno hry
Porazit soupeře Ábela a Kaina
Získat trofeje, co budou dobře vypadat v rámu
Co bys udělala, aby jsi sklidila veškerou vinu?
S rukama pevně nad otevřeným ohněm
Být grilovaná teď se znovu třeseš
Předstírání bolesti, temné vize Satana
Zvažující, mluvit muž s mužem
Byla dívka z filmu Duran Duran
Říkala mi její opičí muž orangutan
Já Tarzan, ona Jane
sklidit veškerou vinu Jsem chlápek ve sboru
Byli jsme sladcí, když nás všichni viděli
Nejsem bezchybný, stále nejistý
Miloval jsem nás ale sebe jsem miloval víc

Byla jsi jediná pravá věc v mém životě
Říkala jsi že mě miluješ
Jsi zamilovaná do sebe
Měl jsem poslouchat svou matku
Motala ses kolem ostatních
Teď jsi pro mě mrtvá
Spal jsem s nepřítelem

Držet si své nejlepší přátele blízko
Držet si své nejlepší přátele blízko
Měl by sis držet své nejlepší přátele blízko
Ale nepřátele blíž
Ale nepřátele blíž

Come Taste The Rainbow

24. listopadu 2012 v 18:17
[3x]
I used to look up, But now I look down
Bet you're too afraid to take a look at me now
I used to look up, But now I look down
Come take a look at me

Never put me on a pedestal
Terrible things I've done just call me indelible
Can't clean up my conscience, cause they were all ultra
God damn I'm cultured, Eat chicks up just like a Vulture
I was never like this then I got older
Some say wiser, Some say cold
Don't say I didn't warn you, Already told you
Flash Bastard, So plastered
Been too loud ever since classroom
I'm just battling demons,
Seemingly it's what I'm always tossed with
On purpose constant curses just gets worse and worse
Plus a bit of Asperges, ADHD, OCD, I'm OTT
Without the need of Coke or
Ketamine, Methylin, Dioxide, Methamphetamine
Maybe one day I'll think about settling
Put on the kettle and maybe watch a little bit of telivision
Think I lost touch, Don't know shit cause I'm always fucked
High on life, Why do I get by on shit my wife don't like
Lots of crying, Lots of crimes
Lots of lying, Not so wise
What's the time?
Time applied
Something, Something, What's the rhyme
Never find love at the bottom of a bottle
No role model but I'm rolling with models
Chosen wise I've chosen poorly, Same ol' story
 
 

Reklama