Playing In The Shadows - text

Lying To Yourself

18. září 2011 v 11:44
I thought it was curtains for us
All seemed so certain
You could say that the words are my version
Of things or the reason you're hurtin'
I thought it was curtains for us
All seemed so certain
And I know that the reason I lied
Was a crime and it's kinda disturbin'

And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong
And you're so wrong
And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong

Until you stop lying to yourself
I'll never stop lying to you
And until I start crying to myself
I'll never cry in front of you
I'll fight the tallest giants
And break the rules of science
But I'll never stop lying to you
And I've never said a word so true

It used to be a case of trying to impress her
I pestered her daily
This lady arrested my heart and I highly respected her
Take a lying detector but I'd probably pass the test
And I started this, not defending it
But you're asking me questions
Creating the tension, the tension
I miss all the tenderness
It's the truth but the truth isn't ending this

And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong
And you're so wrong
And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong

Until you stop lying to yourself
I'll never stop lying to you
And until I start crying to myself
I'll never cry in front of you
I'll fight the tallest giants
And break the rules of science
But I'll never stop lying to you
And I've never said a word so true

Our love was built on glass from day
We both were too afraid to say
Our love was built on glass from day
Too afraid to say

Until you stop lying to yourself
I'll never stop lying to you
And until I start crying to myself
I'll never cry in front of you
I'll fight the tallest giants
And break the rules of science
But I'll never stop lying to you
And I've never said a word so true
Myslel jsem, že to byla opona pro nás
Vše se zdálo být tak jisté
Mohla bys říct, že ta slova jsou má verze
Věcí nebo důvod proč zraňuješ
Myslel jsem, žeto byla opona pro nás
Vše se zdálo být tak jisté
A já vím, že důvod, proč jsem lhal
Byl zločin a to je trochu zneklidňující

A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš
A tak moc se mýlíš
A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš

Dokud nepřestaneš lhát sama sobě
Nikdy ti nepřestanu lhát
A dokud nezačnu plakat sám pro sebe
Nebudu nikdy plakat před tebou
Budu bojovat s nejvyššími obry
A zlomím zákony vědy
Ale nikdy ti nepřestanu lhát
A nikdy jsem neřekl nic tak pravdivého

Býval to případ snahy ohromit ji
Otravoval jsem ji denně
Tato dáma uvěznila mé srdce a já ji velmi respektuji
Vem detektor lži ale asi bych testem prošel
A já tohle začal, nehájím to
Ale ty mi pokládáš otázky
Vytvářející napětí, napětí
Postrádám všechnu tu něžnost
Je to pravda, ale pravdou toto nekončí

A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš
A tak moc se mýlíš
A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš

Dokud nepřestaneš lhát sama sobě
Nikdy ti nepřestanu lhát
A dokud nezačnu plakat sám pro sebe
Nebudu nikdy plakat před tebou
Budu bojovat s nejvyššími obry
A zlomím zákony vědy
Ale nikdy ti nepřestanu lhát
A nikdy jsem neřekl nic tak pravdivého

Naše láska byla postavena na skle ode dne
Kdy jsme se oba příliš báli to říci
Naše láska byla postavena na skle ode dne
Příliš vystrašení to říci

Dokud nepřestaneš lhát sama sobě
Nikdy ti nepřestanu lhát
A dokud nezačnu plakat sám pro sebe
Nebudu nikdy plakat před tebou
Budu bojovat s nejvyššími obry
A zlomím zákony vědy
Ale nikdy ti nepřestanu lhát
A nikdy jsem neřekl nic tak pravdivého

Anything

18. září 2011 v 11:41
This could be the very last kiss
from my little miss perfect
suddenly I save and that funny
how the money pays for stuff
but doesn't pay for that special
little moment I know
what I'm after don't know
why I'm aiming that didn't mind the baby
chat I'm giving you my name
and that the apple of my eye
you cuddle me sometimes
I need to find that apple guy
and maybe he can make and that, feeling like
maybe we should take another roll of the dice.

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day,
If you wanna save us
give me a signal
anything would do [2x]

I used to sleep like a baby now I lay
awake at night thinking 'bout my lady maybe
I should take her by, maybe I should take a
punch, maybe I should cancel all my flights
take a right turn, left is just the place
to run, from my demons no one understands
me better than my girl except my family
and hanging by your friends i go to tell
my head think
twice maybe take another roll of the dice.

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day, If you
wanna save us give me a signal
anything would do [2x]

I got two main worries in my mind one
will I ever find another girl as beatiful and kind?
two and if I say goodbye will I mind
if I saw you in the streets with other guy?
I try I really do take myself pain
this is 50/50 this is give and take but
I just make mistakes this is 73
Christ I think
we could be running now the rolls of that dice

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day, If you
wanna save us give me a signal
anything would do [2x]

I never ever ever ever ever wanna forget [3x]
I gonna keep the ticket from when we first met
I never ever ever ever ever wanna forget [3x]
I gonna keep the tickets from when we first met

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day,
If you wanna save us give me a signal
anything would do [2x]

Anything would do [2x]
i'll do anything for you
Anything would do
it's the true, the true, the true
Anything would do [2x]
i'll do anything for you
Just give me the signal
C'mon.
Toto by mohl být úplně poslední polibek
od mojí malé slečny perfektní,
který jsem najednou uložil a tak vtipný,
jako peníze, které se dávají za věci,
ale neplatí na tento speciální,
malý moment, který znám,
co budu potom, nevím
proč mám za cíl to, že to nevadí, baby
v povídání, dávám ti mé jméno
a to jablko z mých očí
se s tebou někdy mazlí
potřebuji najít toho kluka s jablkem
a možná on může, pocit jako že bychom
možná znovu mohli hodit jinými kostkami.

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den,
jestli nás chceš taky zachránit,
dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Zvykl jsem si spát jako dítě, teď jsem vzhůru
v noci a myslím na mojí lady možná
Měl bych jí vzít, možná bych měl vzít punč,
Možná bych mohl zrušit všechny moje lety,
odbočit doprava, vlevo je jen místo pro útěk
od mých démonů, nikdo mi nerozumí lépe,
než má holka krom mé rodiny
a drží se tvých přátel já jdu říct sám sobě,
že si v duchu myslím,
že chci znovu hodit kostkami.

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den, jestli nás chceš taky
zachránit, dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Mám dvě hlavní starosti ve své mysli. První:
najdu si někdy jinou holku tak krásnou a milou?
Druhá: Když se s tebou rozjedu, zvládnu to,
když tě uvidím v ulicích s jiným klukem?
Zkouším to, opravdu to bolí,
je to 50 na 50, dává si to a bere,
ale já jen dělám chyby, to je 73,
Kriste, myslím,
že bychom mohli běžet hodit kostkami znovu.

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den, jestli nás chceš taky
zachránit, dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Já nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nechci zapomenout [3x]
Nechávám si lístek z doby, kdy jsme se poprvé potkali [3x]
Já nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nechci zapomenout
Nechávám si lístek z doby, kdy jsme se poprvé potkali

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den,
jestli nás chceš taky zachránit, dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Cokoliv můžeš udělat [2x]
Udělám něco pro tebe
Cokoliv můžeš udělat
Je to pravda, pravda, pravda
Cokoliv můžeš udělat [2x]
Udělám něco pro tebe
Jen mi dej signál
Pojď.

Wrong In The Head

18. září 2011 v 11:38
I must be wrong in the head, the head...

You-you-you know when you're off your face,
You know the games they play like kids chase
Hang around all night with a girl
Who's out of this world to get to her place
Hang around till the sun comes up, hoping you get the thumbs up
Then down man, shit hits the fan, spanner in the plan.

A song in my head, and it won't leave me alone
I should've followed my friends, but now they're probably at home
All warm and tucked up in bed, instead I'm stumbling home
On my own, with no charge on my phone, in the east end of London

Under The Influence

18. září 2011 v 11:36
Hmmm [x4]

And I love being under the influence,
Under the influence of you,
And your voice sounds like it's an instrument,
Everything you say rings true,
Play times over, Play times over,
And I love being under the influence,
But there's better things you'll have me do.
Play times over, Play times over,
And I love being under the influence,
Under the influence of,
You [x8]

Midnight Run

18. září 2011 v 11:35

All the things you hate I find fun,
Things you wanna see are just done,
I may regret if you're the right one,
But i can't avoid the midnight run.

I'll keep on going,
I'll keep on going 'till I find the right one,
I'll keep on growing,
I'll keep on growing 'till I find myself a new gun.

If we're meant to be together,
change the way you see the weather,
Live for now forget forever,
we could still be here December,
If we're meant to be together,
change the way you see the weather,
Live for now forget foreverrr.

On another midnight run,
sniffing for trouble unlucky for some,
On another midnight run,
I'll still be breathing come the morning sun,
It's hurting my eyes,it's hurting my ears,
i know, i know, i know there'll be tears,
You're hurting inside,
been hurting for years, i know, i know,
i know there'll be tears,
But it's never that clear (clear)

All those things you said you don't like,
were helping me get high as a kite,
Someone promised me they wouldn't bite,
i guess i'm someone different at night,
I'll keep on going, I'll keep on going
'till my heart says don't,
I'll keep on growing, i'll keep on growing
'till i find myself a new show.

If we're meant to be together,
change the way you see the weather,
Live for now forget forever,
we could still be here December,
If we're meant to be together,
change the way you see the weather,
Live for now forget foreverrrr.

On another midnight run,
sniffing for trouble unlucky for some,
On another midnight run,
I'll still be breathing come the morning sun,
It's hurting my eyes, it's hurting my ears,
i know, i know, i know there'll be tears,
You're hurting inside,
been hurting for years, i know, i know,
i know there'll be tears,
But it's never that clear (clear)

Got a couple of skeletons in my closet,
couple of skeletons in my bed,
Couple of skeletons in my wallet,
couple of skeletons in my head,
I never should've listened to the serpent
no one's perfect certainly it worked for me,
I've tasted sherbet,
so don't point your sticks at me,

I've read the ten commandments at large
no harm ignoring part of it,
Had it up to here with the jargon,
pardon there are my rules i started,
Not sayin that i don't feel guilty,
silky smooth it's never gonna be,
But i'm looking at a man in the mirror right now,
and i'm not quite sure it's me.

On another midnight run,
sniffing for trouble unlucky for some,
On another midnight run,
I'll still be breathing come the morning sun,
It's hurting my eyes, it's hurting my ears,
i know, i know, i know there'll be tears,
You're hurting inside,
been hurting for years, i know, i know,
i know there'll be tears,
But it's never that clear (clear)
Všechno co nesnášíš mi přijde zábavný,
věci, co chceš vidět jsou prostě hotové,
asi budu litovat pokud jseš ta správná
ale nemohu se vyvarovat půlnočnímu běhu.

Budu pokračovat dál, budu pokračovat dál
dokud nenajdu tu správnou,
budu růst dál, budu růst dál
dokud si nenajdou novou zbraň.

Pokud máme být spolu,
změň to, jak vidíš počasí,
žij teď zapomeň navždy,
pořád tu můžeme být v prosinci,
pokud máme být spolu,
změň to, jak vidíš počasí,
žij teď zapomeň navždy.

Při dalším půlnočním běhu,
větřím trable, nešťastný pro některé,
při dalším půlnočním běhu,
budu stále dýchat, přijď ranní slunce,
raní to mé oči, raní to mé uši,
já vím, já vím, já vím, že tu budou slzy,
zraňuješ uvnitř,
zraňovala jsi roky, já vím, já vím,
já vím, že tu budou slzy,
ale nikdy to nebylo tak jasné (jasné)

Všechno, co říkáš, že nemáš ráda,
mi pomáhalo vznést se jak drak,
někdo mi slíbil, že by nekousl,
hádám, že jsem někdo jiný v noci,
Budu pokračovat dál, budu pokračovat dál
dokud mé srdce neřekne ne,
budu růst dál, budu růst dál
dokud si nenajdu novou show.

Pokud máme být spolu,
změň to, jak vidíš počasí,
žij teď zapomeň navždy,
můžem tu pořád být v prosinci,
pokud máme být spolu,
změň to, jak vidíš počasí,
žij teď zapomeň navždy.

Při dalším půlnočním běhu,
větřím trable, nešťastný pro některé,
při dalším půlnočním běhu,
budu stále dýchat, přijď ranní slunce,
raní to mé oči, raní to mé uši,
já vím, já vím, já vím, že tu budou slzy,
zraňuješ uvnitř,
zraňovala jsi roky, já vím, já vím,
já vím, že tu budou slzy,
ale nikdy to nebylo tak jasné (jasné)

Mám pár kostlivců ve skříni,
pár kostlivců v posteli,
pár kostlivců v peněžence,
pár kostlivců v hlavě,
neměl jsem poslouchat hada,
nikdo není dokonalý, určitě to fungovalo na mě,
ochutnal jsem sorbet,
tak na mě neukazuj svou holí.

Četl jsem deset přikázání,
není na škodu ignorovat část,
musel jsem až sem se žargonem,
pardon jsou tu má pravidla, co jsem začal,
neříkám, že se necítím provinile,
hedvábně hladké to nikdy nebude,
ale právě se dívám na muže v zrcadle
a nejsem si zcela jistý, že to jsem já.

Při dalším půlnočním běhu,
větřím trable, nešťastný pro některé,
při dalším půlnočním běhu,
budu stále dýchat, přijď ranní slunce,
raní to mé oči, raní to mé uši,
já vím, já vím, já vím, že tu budou slzy,
zraňuješ uvnitř,
zraňovala jsi roky, já vím, já vím,
já vím, že tu budou slzy,
ale nikdy to nebylo tak jasné (jasné)

Playing In The Shadows

18. září 2011 v 11:34
I got someone waiting at home
for me staring out the door
and I'll wanna stay in the zone till 3,
all those calls ignored
tomorrow she'll probably disown me,
happy no more, keep falling into shadows,
I'm playing in the shadows all night long,
so good to play with bad girls I'm still young,
they keep on saying hello I know what they want,
you'll find me on the shadows

She's always ringing my phone you see,
laying down the law,
keep trying to speak to her honestly,
so she knows the score,
maybe 1 day I'll be lonely, knocking down the door,
keep falling into shadows,

I'm playing in the shadows all night long,
so good to play with bad girls I'm still young,
they keep on saying hello I know what they want,
you'll find me on the shadows

You'll find me in the shadows [x2]

I got someone waiting at home
for me staring out the door
and I'll wanna stay in the zone till 3,
all those calls ignored
tomorrow she'll probably disown me,
happy no more, keep falling into shadows

Playing in the shadows [x3]
Playing in the shadows,
people call it shallow

Tell me something I don't know [x2]
Playing in the shadows,
people call it shallow

Maybe 1 day I'll be lonely,
knocking down the door, keep falling into shadows,
I'm playing in the shadows all night long,
so good to play with bad girls I'm still young,
they keep on saying hello I know what they want,
you'll find me on the shadows

You'll find me in the shadows [x5]
Někdo na mě čeká doma,
stále sleduje dveře
Ale já nechce zůstat v této zóně do 3,
všechny hovory ignoruji
Zítra se mě nejspíš zřekne,
šťastný nikdy více, padám do stínu
Hraji si ve stínech celou dlouhou noc
Dobře se bavím se zlými děvčaty, jsem stále mladý
Pořád mi říkají ahoj a já vím co chtějí
Najdeš mě ve stínu.

Ona mi pořád volá jak vidíš, vzdává se práva
Pořád se snažím mluvit s ní upřímně, takže zná
skóre
Možná jednoho dne budu osamělý,
klepající na dveře
Padám do stínu

Hraji si ve stínech celou dlouhou noc
Dobře se bavím se zlými děvčaty, stále mladý
Pořád mi říkají ahoj a já vím co chtějí
Najdeš mě ve stínu.

Najdeš mě ve stínu [x2]

Někdo mě čeká doma,
stále sleduje dveře
Ale já nechce zůstat v této zóně do 3,
všechny hovory ignoruji
Zítra se mě nejspíš zřekne,
šťastný nikdy více, padám do stínu

Hraji si ve stínech [x3]
Hraji si ve stínech
Lidé to nazývají povrchním

Řekni mi něco, co nevím [x2]
Hraji si ve stínech,
lidé to nazývají povrchním

Možná jednoho dne budu osamělý,
klepající na dveře, padám do stínu
Hraji si ve stínech celou dlouhou noc
Dobře se bavím se zlými děvčaty, stále mladý
Pořád mi říkají ahoj a já vím co chtějí
Najdeš mě ve stínu.

Najdeš mě ve stínu [x5]

Microphone

18. září 2011 v 11:33
Took everything I said with a pinch of salt, coming out with rubbish at intervals, don't take what I say as an insult, exactly what I did to the kids at school, I guess this probably means I'm into you, so I've put it down in words to speak the truth, and girl I hardly know this is original hoping this should make sense to you, these words you know they give me guidance and I just hear the silence, nothing worse then silence, so let me bring the sirens, we can fight the giant's, we can battle tirants all day we'll stay all night and pray

Throw your stones
We can hold our own
Throw your stones
We can hold our own
I don't need no microphone

Saying what I fought was a piece of cake, on the evidence of things I seen today, I keep on saying things I don't mean to say on repeat on repeat on repeat today and I don't really care what the people say so you'll never see me looking for legal haye, every now and then I just reach a stage I just see you out and lead the way, these words you know they give me guidance, and I just hear the silence, nothing worse then silence, so let me bring the sirens, we can fight the giant we can battle tirants all day we'll stay all night and pray

Never Had A Day

18. září 2011 v 11:31
Looking at the scraps from the party
Been three days since we started
Sunday morning, TV's boring
You're ignoring me
Weatherman said it'd be nice
but it's pouring down (down)
And you're friend's still lying on the floor
Half dead, half snoring
A cup of tea won't do,
a kiss from me won't do
I gotta get out of this habit we're in
The weekend comes and we're at it again
Saying it won't
but it's happened again, slackin'
I worship the ground you walk on
but you're draggin' me down

[Chorus:]
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake
And now I gotta say goodbye to the sofa
See, I gotta go can't hide away
We never had a day, I never had a say
I never had the heart to show you my hate
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake

Yeah, I said you'll always be my girl
Be my world, peeps can tell
And I'll always keep repeating those three words like
Speak and Spell, but you kept your secrets well
I tried to leave I'm weak as hell
I kept ignoring the habit you fed
I'm Mr Potato sore in the head
You, me, Zombie Fred
I feel like Shaun of the Dead
Not how I was born and bred
Follow the yellow brick road
Stop being a bitch
Goodbye to the witch of the east
I worship the ground you walk on
but you're draggin' me down

[Chorus:]
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake
And now I gotta say goodbye to the sofa
See, I gotta go can't hide away
We never had a day, I never had a say
I never had the heart to show you my hate
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake

Feed the habit, she's the habit
He's about to, he's about to go
It's freezing in the cold
Feed the habit, she's the habit
He's about to, he's about to go
It's easy out the show
Feed the habit, she's the habit
He's about to, he's about to go
It's freezing in the cold
Feed the habit, she's the habit
He's about to, he's about to go (go, go, go)

[Refrén:]
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake
And now I gotta say goodbye to the sofa
See, I gotta go can't hide away
We never had a day, I never had a say
I never had the heart to show you my hate
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake

We never had a day, I never had a say
We never had a day, I never had a say
We never had a day, I never had a say
I never had the heart to show you my hate
We never had a day go by we were sober
Sittin in a cold room wide awake
Hledím na ten dopad z oslavy
Byl tu tři dny, odkdy jsme začali
Neděle ráno, nudná telka
Ignoruješ mě
Meteorolog povídal, že bude pěkně,
ale bude lít (lít)
A vy, přátelé, stále ležíte na podlaze
Polovina mrtvá, polovina chrápe
Šálka kávy to nespraví,
polibek ode mně to nespraví
Musím se dostat z toho zvyku, v kterým jsme
Víkend přišel a my jsme v tom opět
Hovořím to se nesmí,
no i tak se to opět děje,
Uctívám tuto zem, po který kráčíš,
no ty mě taháš dolů

[Refrén:]
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky
A nyní musím dát sbohem pohovce
Vidíš, nemůžeme se ukrýt
Nikdy jsme neměli den, nikdy jsem nepovídal
Nikdy jsem ti neměl ukázat nenávist v mém srdci
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky

Ano, povídal jsem, že budeš vždy moje děvče
Budeš mým světem, pípnutím můžu hovořit
A vždy budeme opakovat tyto tři slova jako
Hovoř a hláskuj, no uchovej svoje tajemství pořádné
Pokoušel jsem se odejít, jsem slabý jako peklo
Ignoroval jsem zvyk, který jsi ty udržovala
Jsem pan Brambora, bolest v hlavě
Ty, já, Zombie Fred
Cítím se jako soumrak mrtvých
Ne jako jsem se narodil a byl zplozený
Následuj žlutou kamennou cestu
Přestaň být mrcha
Sbohem čarodějnice z východu
Uctívám tuto zem, po které kráčíš,
no ty mě taháš dolů

[Refrén:]
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky
A nyní musím dát sbohem pohovce
Vidíš, nemůžeme se ukrýt
Nikdy jsme neměli den, nikdy jsem nepovídal
Nikdy jsem ti neměl ukázat nenávist v mém srdci
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky

Nakrm zvyk, ona je ten zvyk
On je právě, on je právě na odchodu
Mrznutí v té zimě
Nakrm zvyk, ona je ten zvyk
On je právě, on je právě na odchodu
Je lehké se vymanit
Nakrm zvyk, ona je ten zvyk
On je právě, on je právě na odchodu
Mrznutí v té zimě
Nakrm zvyk, ona je ten zvyk
On je právě, on je právě na odchodu (odchodu)

[Refrén:]
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky
A nyní musím dát sbohem pohovce
Vidíš, nemůžeme se ukrýt
Nikdy jsme neměli den, nikdy jsem nepovídal
Nikdy jsem ti neměl ukázat nenávist v mém srdci
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky

Nikdy jsme neměli den, nikdy jsem nepovídal
Nikdy jsme neměli den, nikdy jsem nepovídal
Nikdy jsme neměli den, nikdy jsem nepovídal
Nikdy jsem ti neměl ukázat nenávist v mém srdci
Nikdy jsme neměli den, kdyby jsme byli rozvážní
Sedíme v chladné pokoji čilí jako rybičky

Natural Disaster

18. září 2011 v 11:29

My friends say think of the bad things
My friends say think of the fights
And then it should be easier to walk away
No more sleepless nights
And even though I don't need you
You're clearly the best thing that happened to me
We should be happy ever after, happiness and laughter
What a natural disaster!

Need to tell myself I don't care
Need to tell myself you're not there
Need to tell myself I don't care
Need to tell myself you're not there
Need some air, need some space
Need some air, need some space
Need some air, need some space
Need some air, need some space
Need some air...

The way I'm feelin', I just don't care!

And even though I don't need you
You're clearly the best thing that happened to me
We should be happy ever after, happiness and laughter
What a natural disaster!

Don't take you for a fool - never
We've been floatin' down a one way river
No way back, can't paddle upstream
I suppose I had a f-ed up dream
Had enough of you, had enough of me
What can I say, I'm in a one man team
Schemin' dreamin', wheeler dealin', feelin' strange
I'm in love with the scene
General Malice, seminal talent
Too many brain cells chemical imbalance
One day soon I'll get it all examined
'Til then I'm goin' on big talent
We write the future, new ruler
Too cool now, well it don't suit ya
This is Starship Troopers living on a whole other planet
Reboot computer [x3]

Need to tell myself I don't care
Need to tell myself you're not there
Need to tell myself I don't care
Need to tell myself you're not there
Need some air, need some space
Need some air, need some space
Need some air, need some space
Need some air, need some space
Need some air...

The way I'm feelin', I just don't care!

And even though I don't need you
You're clearly the best thing that happened to me
We should be happy ever after, happiness and laughter
What a natural disaster!

You're far too good for me
I said you're far too good for me
We should be happy ever after, happiness and laughter
What a natural disaster!

We should be happy ever after, happiness and laughter
What a natural disaster!
Moji přátelé říkají, mysli na špatné věci
Moji přátelé říkají, mysli na boje
A pak by mělo být jednodušší odejít
Žádné další bezesné noci
A i když tě nepotřebuji
Jsi jasně ta nejlepší věc, co se mi stala
Mohli bychom být šťastní až do smrti, štěstí a smích
Jaká přírodní katastrofa!

Je potřeba mi říct, že je mi to jedno
Je potřeba mi říct, že tu nejsi
Je potřeba mi říct, že je mi to jedno
Je potřeba mi říct, že tu nejsi
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch...

Způsob, jak to cítím, je mi to jedno!

A i když tě nepotřebuji
Jsi jasně ta nejlepší věc, co se mi stala
Mohli bychom být šťastní až do smrti, štěstí a smích
Jaká přírodní katastrofa!

Nedělej se bláznem - nikdy
Stékali jsme v jednu řeku
Žádná cesta zpět, není pádlo k protiproudu
Myslím, že jsem byl znechucený ze snu
Dost z tebe, dost ze mě
Co můžu říct, jsem v týmu
Plánování, snění, kšeftování, divný pocit
Jsem zamilovaný do scene
General Malice, přínosný talent
Tolik mozkových buněk chemické nerovnováhy
Jednoho dne, brzo, dostanu všechno zkoumané
Do té doby budu chodit na velký talent
Píšeme budoucnost, nová pravidla
Teď tak chladné, dobře, nehodí se to
Tato hvězdná loď Troopers žije na jiné planetě
Restartuje počítač [x3]

Je potřeba mi říct, že je mi to jedno
Je potřeba mi říct, že tu nejsi
Je potřeba mi říct, že je mi to jedno
Je potřeba mi říct, že tu nejsi
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch, potřebuji nějaký prostor
Potřebuji nějaký vzduch...

Způsob, jak to cítím, je mi to jedno!

A i když tě nepotřebuji
Jsi jasně ta nejlepší věc, co se mi stala
Mohli bychom být šťastní až do smrti, štěstí a smích
Jaká přírodní katastrofa!

Jsi pro mě příliš dobrá
Řekl jsem, že jsi pro mě příliš dobrá
Mohli bychom být šťastní až do smrti, štěstí a smích
Jaká přírodní katastrofa!

Mohli bychom být šťastní až do smrti, štěstí a smích
Jaká přírodní katastrofa!

The Way

18. září 2011 v 11:24
Gotta draw a line can't sit on the fence all day
Despite what the kids may say
We'll fight if they don't press play, pretty sure
Gotta make a stand can't sit on the fence all day
Despite what the kids may say
We'll fight if they don't press play, this is war.

Cause we're starving
We're hungry for more of the good stuff
Thirsty for more of the bad stuff
When you gonna show us the way

When you gonna show us the way [x7]
Show me the way to go home
The way to home
The way to home

Changed The Way You Kiss Me

18. září 2011 v 11:20

I've never been afraid of the highest heights
Or afraid of flying now
I've never been afraid of the wildest fights
Not afraid of dying
But now I want off this ride cause your scaring me
and I don't like where were going
I need a new fun fair cause your scaring me and
I don't like where were going

And now you're gonna miss me
I know your're gonna miss me
I guarantee you'll miss me
cause you changed the way you kiss me
Cause you changed the way you kiss me

We used to be so so soulful
Al green on the background vocals
T total were on the next high
We get by with a so called soul mate
made for each other chit chat
But that dried up wise up to the cutting edge facts
Now I'm chilling on my jack Jones
Looking for a way back home but I can't get back

Our love feels wrong please wind it back
Our love feels wrong can't hide the cracks
I guarantee you'll miss me
cause you changed the way you kiss me

I've never been afraid of the highest heights
Or afraid of flying now
I've never been afraid of the wildest fights
Not afraid of dying
I need a new fun fair cause you're scaring me
and I don't like where were going
I guarantee you'll miss me cause
you changed the way you kiss me

Our love feels wrong please wind it back
Our love feels wrong can't hide the cracks
I guarantee you'll miss me cause you
changed the way you kiss me
I guarantee you'll miss me cause
you changed the way you kiss me
Nikdy jsem se nebál nejvyšších výšek
nebo létání
Nikdy jsem se nebál nejdivočejších bojů
Nebál se umírání
Ale teď chci vystoupit z téhle jízdy, protože mě děsíš
a nelíbí se mi kam spějeme
Potřebuju nový zábavní park, protože mě děsíš
a nelíbí se mi kam spějeme

A ty mě teď budeš postrádat
Vím že mě budeš postrádat
Garantuju ti, že mě budeš postrádat
protože jsi změnila způsob, jakým mě líbáš
protože jsi změnila způsob, jakým mě líbáš

Bývali jsme tak oduševnělí
Ta zelená na zvucích v pozadí
úplní na dalším vrcholu
Dostali jsme se tam takzvaným duševním přítelem
udělaným pro každého na puberťáckém chatu
Ale to vysušilo uvědomnění si ostrých hran srázu
Teď mrazím svého Jacka Jonese
Hledám cestu domů, ale nemůžu se dostat zpátky

Naše láska je špatná, prosím, vdechni ji zpátky
Naše láska je špatná, nemůžu schovat drogy
Garantuju ti, že mě budeš postrádat
protože jsi změnila způsob, jakým mě líbáš

Nikdy jsem se nebál nejvyšších výšek
nebo létání
Nikdy jsem se nebál nejdivočejších bojů
Nebál se umírání
Potřbuju nový zábavní partk, protože mě děsíš
a nelíbí se mi kam spějeme
Garantuju ti, že mě budeš postrádat
protože jsi změnila způsob, jakým mě líbáš

Naše láska je špatná, prosím, vdechni ji zpátky
Naše láska je špatná, nemůžu schovat drogy
Garantuju ti, že mě budeš postrádat
protože jsi změnila způsob, jakým mě líbáš
Garantuju ti, že mě budeš postrádat
protože jsi změnila způsob, jakým mě líbáš

Stay Awake

18. září 2011 v 11:15

If we don't kill ourselves
We'll be the leaders of a messed up generation
If we don't kid ourselves
Will they believe us if we tell them the reasons why
Did we take it too far?
Take it too far
Did we chase the rabbit into wonderland
Lose a hundred grand?
Will they understand?
It was all to stay awake for the longest

March on always after us
Lost troops, half the class of us
You man ain't seen the last of us
Stick around yeh like Elastoplast
Not half mast
Raise our flag, kick the sand
To let you know that we're coming and we're nasty man

Don't need sleeping beauty
No, It's what you do to me
Come midnight
And daybreak, yes please gotta find me her namesake
We got faith but don't need bibles
Take the Michael
Hear my recital, I hold the title
Quite vital
We get high on the opposite of Nytol

It was all to stay awake for the longest time
It was long, it was wrong
But it felt so right
See you at the finish line (2x)
If you got the heart to join us

If we don't kill ourselves
We'll be the leaders of a messed up generation
If we don't kid ourselves
Will they believe us if we tell them the reasons why
Did we take it too far?
Take it too far
Did we chase the rabbit into wonderland
Lose a hundred grand
Will they understand
It was all to stay awake for the longest

March on always after us
Lost troops, half the class of us
You man ain't seen the last of us
Stick around yeh like Elastoplast
Not half mast
Raise our flag, kick the sand
To let you know that we're coming and we're nasty man

Don't need sleeping beauty
No, It's what you do to me
Come midnight
And daybreak, yes please gotta find me her namesake
We got faith but don't need bibles
Take the Michael
Hear my recital, I hold the title
Quite vital
We get high on the opposite of Nytol

We just grow
If it's late then we'll show
We dont wait
We just grow
If you hate we don't show
We dont wait
We just grow
If it's late then we'll show
We dont wait
We just grow

If we don't kill ourselves
We'll be the leaders of a messed up generation
If we don't kid ourselves
Will they believe us if we tell them the reasons why
Did we take it too far?
Take it too far
Did we chase the rabbit into wonderland
Lose a hundred grand
Will they understand
It was all to stay awake for the longest

Jestli se sami nezabijeme
Budeme vůdci zkažené generace
Pokud nezůstaneme dětmi
Budou nám věřit když jim řekneme důvody proč?
Vezmeme si to s sebou dál?
S sebou dál
Budeme honit králíka v zemi divů?
Ztratíme velké tisíce?
Budou rozumět?
Všechno je o tom, zůstat dlouho vzhůru

Březen po nás bude navždy
Ztracené vojsko, polovina naší třídy
Ty, chlape, nemůžeš vidět posledního z nás
Tyč kolem vás jako '' Elastoplast ''
Žádní poloviční mistři
Vztyčte naše vlajku, nakopněte písek
Aby jste věděli, že jsme na cestě a jsme protivní

Nepotřebuji Šípkovou Růženku
Ne, je to to, co můžete dělat pro mě
Přijďte o půlnoci
A za svítání, yeah prosím zjisti mi její jméno
Máme víru, ale nepotřebujeme Bibli
Vezmi Michaela
Poslouchej mě, držím titul
Velmi důležité!
Dostaneme se vysoko, na druhou stranu Nytolu

To bylo všechno pro to, zůstat co nejdéle vzhůru
Bylo to dlouhé, bylo to špatně
Ale byl to dobrý pocit
Vidím tě na cílové pásce (2x)
Jestli máš srdce, přidej se k nám

Jestli se sami nezabijeme
Budeme vůdci zkažené generace
Pokud nezůstaneme dětmi
Budou nám věřit když jim řekneme důvody proč?
Vezmeme si to s sebou dál?
S sebou dál
Budeme honit králíka v zemi divů?
Ztratíme velké tisíce?
Budou rozumět?
Všechno je o tom, zůstat dlouho vzhůru

Březen po nás bude navždy
Ztracené vojsko, polovina naší třídy
Ty, chlape, nemůžeš vidět posledního z nás
Tyč kolem vás jako ''Elastoplast''
Žádní poloviční mistři
Vztyčte naše vlajku, nakopněte písek
Aby jste věděli, že jsme na cestě a jsme protivní

Nepotřebuji Šípkovou Růženku
Ne, je to to, co můžete dělat pro mě
Přijďte opůlnoci
A zasvítání, yeah prosím zjisti mi její jméno
Máme víru, ale nepotřebujeme Bibli
Vezmi Michaela
Polouchej mě, držím titul
Velmi důležité!
Dostaneme se vysoko, na druhou stranu Nytolu

Právě rosteme
Pokud je to pozdě, Ukážeme
Nečekáme
Právě rosteme
Pokud nás nenávidíte, Neukážeme
Nečekáme
Právě rosteme
Pokud je to pozdě, Ukážeme
Nečekáme
Právě rosteme

Jestli se sami nezabijeme
Budeme vůdci zkažené generace
Pokud nezůstaneme dětmi
Budou nám věřit když jim řekneme důvody proč?
Vezmeme si to s sebou dál?
S sebou dál
Budeme honit králíka v zemi divů?
Ztratíme velké tisíce?
Budou rozumět?
Všechno je o tom, zůstat dlouho vzhůru


Skies Don't Lie

18. září 2011 v 11:06
[Verse 1:]
Thinking about what I wanna say
Thinking about how I wanna say it
Really should head out and play
Let go.

Thinking about what I wanna say
Thinking about how I wanna say it
Act like a bird of prey
Let go.

This day, that day, everyday a rat race
Been around since fatlace
Tell me how that tastes
One's no not a chance,
not looking for the right answers like catch phrase
just sitting there chilling in the batcave,
whilst listening to nick cave
Last night was a sick rave,
they used to be elliot now it's just a nick name
I call my own shots, wash my own pots,
clean my own socks, change my own locks,
spit fire from the belly
but still my tongue gets tied in knots,
I'm unorthodox so go call the cops,
I ate all your crops?
I emptied your boxes, urban foxes,
watch this space when light camelot
living in a paradox searching for paradise,
oh that's nice, have a nice day,
fought it found it
tried to stay grounded,
now I'm sorrounded clowns and Scoundrels,
short time like times like this,
fought id want limelight that's my rhyme,
want a place by the riverside please,
thanks for that geeze no more deliveries,
this is an epiphany
I can still get high no limits me,
should I just go swimming with the women
already thinks similiar dark activities,
sounds all to familiar and
that's just not cricket like jiminy,
don't discriminate jekyll or hyde
everybody's different at night

[Chorus:]
Some might fly
Girls may cry
Lights may die
But the skies don't lie [x3]

Skies don't lie [x3]

[Verse 2:]
Just take my hand, don't let go,
I'll show you that the skies don't lie
Just take my hand, don't let go and
I'll take you where the sun don't shine [x2]

I'm far to aware of my breathing,
far to scared of you leaving,
the things that you doubt I believe in.
feeling kind of funny this evening,
it'll all make perfect sense if you follow me
(if you follow me [x2])
come follow me now

Just take my hand, don't let go,
I'll show you that the skies don't lie
Just take my hand, don't let go and
I'll take you where the sun don't shine [x3]
[Verze 1:]
Přemýšlím, co chci říct
Přemýšlím, jak to chci říct
Vážně bych to měl pustit z hlavy a hrát
Nechat to být.

Přemýšlím, co chci říct
Přemýšlím, jak to chci říct
Hrát jako dravý pták
Nechat to být.

Tento den, ten den, každý den je krysí závod
okolo krajky tuku,
řekni mi, jak to chutná, partnere
Nejsem haluzák,
hledám správné odpovědi jako módní fráze,
Jen sedí zde, hrůzostrašný v netopýří jeskyni,
zatímco poslouchá Nicka Cave
Minulou noc měl plné zuby techno párty,
býval Elliot, nyní je to pouze přezdívka
Volal jsem po vlastních záběrech, umýval vlastní hrnce,
vzal si čisté ponožky, vyměnil své zámky
Plival jsem oheň z břicha,
ale stále můj jazyk byl svázán v uzly
Jsem neortodoxní tak jdi volat policajty,
snědl jsem všechnu úrodu?
Vyprázdnil jsem tvoje políčka, městské lišky,
sleduj ten prostor když světlo Camelotu,
žít v paradoxu v hledání ráje
Oh, pěkný den, měj pěkný den,
přesto jsem to zjistil
Snažil jsem se být uzemněný,
teď vím, že jsem obklopený klauny a bídáky,
V krátkých chvílích jako je tato,
jsem myslel, že chci být na výsluním, to je mým právem
Já chci místo na břehu řeky prosím,
děkuji za ty urážky (?), žádné další dávky
Toto je zjevení,
já stále nemám žádné limity dostat se výš
Měl bych jít jen plavat se ženami
nebo nějaké podobné tmavé aktivity
Zní to moc známě a
toto není cricket jako Jiminy,
Nediskriminujte Jekylla nebo Hyda,
každý je v noci jiný

[Refrén:]
Čas možná letí
Dívky můžou brečet
Oheň může zhasnout
Ale nebe nikdy nelže [3x]

Nebe nikdy nelže [3x]

[Verze 2:]
Jen vezmi mou ruku, nenech to být
Ukážu ti, že nebe nelže
Prostě vezmi mou ruku, nenech to být
a já tě vezmu tam, kde slunce nesvítí [2x]

Jsem si až příliš vědom svého dechu,
příliš vyděšen, že mě opustíš
Ve věci, o kterých pochybuješ, věřím,
cítím se celkem vesele dnes večer
Všechno má perfektní smysl, když za mnou půjdeš
(Když za mnou půjdeš [x2])
pojď za mnou hned

Jen vezmi mou ruku, nenech to být
Ukážu ti, že nebe nelže
Prostě vezmi mou ruku, nenech to být
a já tě vezmu tam, kde slunce nesvítí [3x]

 
 

Reklama