Červen 2013

Let's Be Fucking Stupid

2. června 2013 v 18:58 The Evolution Of Man - text
Take control of myself
And life gets boring
Who wants to party with angels
Angels

Lose control of myself
And I start falling
Telling all my secrets to strangers
Strangers

My teacher told me to challenge myself
But I'm so happy I'm balancing myself
Embarrassing myself, damaging myself
'Cause life is so much more fun
When we are dumb
'Cause life is so much more fun
When we are dumb

Let's be fucking stupid
Whatever suits you
Whatever suits me try all the new shit
Break up a loosie, stop being so choosy
Wear our jeans loosely
And maybe we pretend that we're Bruce Lee

Life's more fun
When we are dumb
Life's more fun
When we are dumb
Life's more fun
When we are dumb
We'll be just when that day comes

Lose control of myself and I start falling
Turning all my secrets to strangers
Strangers

My teacher told me to challenge myself
But I'm so happy I'm balancing myself
Embarrassing myself, damaging myself
'Cause life is so much more fun
When we are dumb
'Cause life is so much more fun
When we are dumb

Let's be fucking stupid
Whatever suits you
Whatever suits me try all the new shit
Break up a loosie, stop being so choosy
Wear our jeans loosely

Let's be fucking stupid
Whatever suits you
Whatever suits me try all the new shit
Break up a loosie, stop being so choosy
Wear our jeans loosely
And maybe we pretend that we're Bruce Lee

Life's more fun
When we are dumb
Life's more fun
When we are dumb
Life's fun
When we are dumb
We'll be just when that day comes
Převezmi nad sebou kontrolu
A život se stane nudným
Kdo chce pařit s anděli?
Anděli

Ztrať nad sebou kontrolu
A začínám padat
Říkat všechna svá tajemství cizincům
Cizincům

Můj učitel mi řekl, abych se změnil
Ale jsem tak šťastný, že se vyrovnávám
Ztrapňuji se, poškozuji se
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí

Kurva pojďme být blbí
To je ale rozhodnutí
Ať mi vyhovuje cokoliv, zkusím všechno nové
Pokořím všechno below see, přestaň být tak vybíravý
Nos jeany a volné rukávy
A možná jsme předstírali, že jsme Bruce Lee

Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější

Ztratil jsem nad sebou kontrolu a začal padat
Říkat všechna svá tajemství cizincům
Cizincům

Můj učitel mi řekl, abych se změnil
Ale jsem tak šťastný, že se vyrovnávám
Ztrapňuji se, poškozuji se
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Protože život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí

Kurva pojďme být blbí
To je ale rozhodnutí
Ať mi vyhovuje cokoliv, zkusím všechno nové
Pokořím všechno below see, přestaň být tak vybíravý
Nos jeany a volné rukávy

Kurva pojďme být blbí
To je ale rozhodnutí
Ať mi vyhovuje cokoliv, zkusím všechno nové
Pokořím všechno below see, přestaň být tak vybíravý
Nos jeany a volné rukávy
A možná jsme předstírali, že jsme Bruce Lee

Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Život je mnohem zábavnější
Když jsme hloupí
Budeme takoví, když ten den přijde


We'll Be Coming Back (Calvin Harris & Example)

2. června 2013 v 18:45 The Evolution Of Man - text

We took it all apart
But I'm wishing I'd stayed
In the back room something I heard you say
We didn't want to call it too early
Now it seems a world away
But I miss the day,
are we ever gonna feel the same?

Standing in the light till it's over
Out of our minds
Someone had to draw a line
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
I don't even care if I know you
Out of our minds
Got to leave it all behind
We'll be coming back
We'll be coming back for you one day

You can see it from afar
We were riding that wave
Blinded by the lights,
and it's something not great
We didn't want to call it too early
Now it seems a world away
But I miss the day,
are we ever gonna feel the same?

Standing in the light till it's over
Out of our minds
Someone had to draw a line
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
I don't even care if I know you
Out of our minds
Got to leave it all behind
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day

Gonna rise, gonna fall, getting pulled apart
And we all do it all cause it stole our hearts
Gonna light up the skies, or ignore the stars
And we all do it all cause it stole our hearts

Standing in the light till it's over
Out of our minds
Someone had to draw a line
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
I don't even care if I know you
Out of our minds
Got to leave it all behind
We'll be coming back for you one day
We'll be coming back for you one day
Všechno jsme to rozebrali,
Ale já si přeji, abych zůstal.
V zadním pokoji jsem tě něco slyšel říkat
Nechtěli jsme to tak nazývat tak brzy
A teď to vypadá jako by to bylo v minulém životě,
Ale stýská se mi po tom dni,
Budeme se někdy takhle cítit znovu?

Stojíme pod světlem dokud není konec.
Mimo naše vlastní mysli
Někdo musel nakreslit čáru
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme
A je mi i jedno, jestli tě znám
Mimo naše mysli
Je smutné nechat to vše za námi
Vrátíme se
Jednou se pro tebe vrátíme

Můžeš to vidět v dálce,
sjížděli jsme tu vlnu
Oslepení těmi světly,
a to je něco po čem toužím
Nechtěli jsme to tak nazývat tak brzy
A teď to vypadá jako by to bylo v minulém životě,
ale stýská se mi po tom dni.
Budeme se někdy takhle cítit znovu?

Stojíme pod světlem dokud není konec.
Mimo naše vlastní mysli
Někdo musel nakreslit čáru.
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme
A je mi i jedno jestli tě znám
Mimo naše mysli
Je smutné nechat to vše za námi
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme

Budeme růst, budeme padat, budeme od sebe odtáhnutí
A všichni to děláme, protože nám to ukradlo srdce
Rozsvítíme mraky, budeme ignorovat hvězdy
A všichni to děláme, protože nám to ukradlo srdce

Stojíme pod světlem dokud není konec.
Mimo naše vlastní mysli
Někdo musel nakreslit čáru
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme
A je mi i jedno jestli tě znám.
Mimo naše mysli
Je smutné nechat to vše za námi
Jednou se pro tebe vrátíme
Jednou se pro tebe vrátíme


Are You Sitting Comfortably?

2. června 2013 v 18:31 The Evolution Of Man - text
You can smell the lust for me
Are you sitting comfortably?
I know you had a violent trust in me
But are you sitting comfortably?
Shouldn't never made a fuss of me
Told me, told me, told me,
Are you sitting comfortably?

Blood From a Stone

2. června 2013 v 18:25 The Evolution Of Man - text
I don't wanna [x12]

Impossible's possible
I know cos I lost it all
I know the price of my ego
It's lethal
I still got the hots for you

You fell like nobody's catching you
Start acting irrational
Stop taking my lead I'm a fiend
And I feel like I need a sabbatical

Impossibles possible
It feels like they're watching you
I know the price of my ego
It's lethal
I still got the hots for you
I still got the hots for you
I still got the hots for you
Impossibles possible
I got the hots

Living in a safe house never existed
Too many lips to kiss
Cooking at a stake house
Should've persisted
Makes you wanna slit your wrist
So you clench your fist
Like a mentalist and terabit
Should I mention this?
Coalition formed and it's yellow-blue
Never true
Nobody gave a shit
Pissing on my parade
Sticking on a masquerade
Sitting in a waste of space
While sipping on a case of basic tasteless lemonade
Kiss your life away, wish your life away
What's the wifey say?
Time to hibernate
Hyperventilate,
It's ten to eight
Never gonna make the train

Searching for an El Dorado
Hiding from a false bravado
Feeling like we won the lotto
Searching for an El Dorado
Hiding from a false bravado
Feeling like we won the lotto

Impossibles possible

Blood, blood from a stone
And love isn't home
Can you sense from my tone?
Getting too me's like getting blood from a stone
I used to get in the zone
I had to leave it alone
Forgetting the long lonely nights
And the fights to get some blood from a stone

Searching for an El Dorado
Hiding from a false bravado
Feeling like we won the lotto

Blood, blood from a stone
And love isn't home
Can you sense from my tone?
Getting too me's like getting blood from a stone
I used to get in the zone
I had to leave it alone
Forgetting the long lonely nights
And the fights to get some blood from a stone

Impossibles possible
I know 'cause I lost it all
I know the price of my ego
It's lethal
I still got the hots for you
I still got the hots for you
I still got the hots for you
Impossibles possible
I've got the hots
Nechci [x12]

Nemožné je možné
Vím to, protože jsem to všechno ztratil
Znám cenu svého ega
Je smrtelné
Pořád mám k tobě sympatie

Cítíš se, jakože nikoho nezajímáš
Začala ses chovat divně
Přestaň mi brát vodítko, jsem ďábel
A cítím, že to potřebuju všechno přežít

Nemožné je možné
Máš pocit, že tě pozorují
Znám cenu svého ega
Je smrtelné
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Nemožné je možné
Mám sympatie

Žití v neexistujícím bezpečném domě
Příliš mnoho rtů k líbání
Vaření ve steak housu
Měl jsem setrvat
Chceš si kvůli tomu podžíznout zápěstí
Takže sevřeš pěst
Jako mentalista a pobreč si trochu
Měl jsem to zmiňovat?
Koalice je utvořena a je žluto-modrá
Nikdy pravdivá
Nikoho to nezajímá
Poslouchej můj průvod
Nalič se na maškarní
Sedím v odpadu vesmíru
Zatímco případně srkám obyčejnou limonádu bez chuti
Polib svůj život, přej si, aby byl pryč
Co manželka říká?
Čas na zimní spánek
Dýchaní,
Je to deset ku osmi
Nikdy nebudeme potřebovat vlak

Hledání El Dorada
Skrývání se před falešnou suverénností
Pocit, jako bychom vyhráli loterii
Hledání El Dorada
Skrývání se před falešnou suverénností
Pocit jako bychom vyhráli loterii

Nemožné je možné

Krev, krev z kamene
A láska není domov
Můžeš vycítit z mého tónu?
Vzít si víc je jako vzít si krev z kamene
Dostával jsem se do zóny
Musel jsem ji opustit sám
Dostali jsme se do dlouhých osamělých nocí
A bojů, abychom dostali nějakou krev z kamene

Hledání El Dorado
Skrývání se před falešnou suverénností
Pocit jako bychom vyhráli loterii

Krev, krev z kamene
A láska není domov
Můžeš vycítit z mého tónu
Vzít si víc je jako vzít si krev z kamene
Dostával jsem se do zóny
Musel jsem ji opustit sám
Dostali jsme se do dlouhých osamělých nocí
a bojů, abychom dostali nějakou krev z kamene

Nemožné je možné
Máš pocit, že tě pozorují
Znám cenu svého ega
Je smrtelné
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Pořád mám k tobě sympatie
Nemožné je možné
Mám sympatie


Snakeskin

2. června 2013 v 17:50 The Evolution Of Man - text
I never felt comfortable in my skin
I never wrote down my next of kin
Kept all my troubles locked up inside me
And threw away the key

I've been to the locksmith to find my soul
I'm hoping it finds me before I'm old
I'll shake off my troubles and change my clothes
The new face for me

One Way Mirror

2. června 2013 v 17:43 The Evolution Of Man - text
Take me to a better place
Take me to a better place
On the otherside
On the otherside of life

Take me to a better place
Take me to a better place
On the otherside
On the otherside of life

And I tried, tried, tried
To meet you perception
And though it sounds good on reflection
Didn't promise to embody perfection

And I tried, tried, tried
To meet you perception
And though it sounds good on reflection
Didn't promise to embody perfection

One way mirror
Three wishes I refuse to deliver
You see the things I promise to give you
Abusing my liver
Get closer
The closer you expect it gets clearer

I can see you but you don't see me
I really need you but you don't need me
You see though it all, you see through the one way mirror
You see the things I promise to give you

You see the things I promise to give you
Three wishes I refuse to deliver

Take me to a better place
Take me to a better place
On the otherside
On the otherside of life

And I tried, tried, tried
To be the addiction
But that's the only place I go catch from
You were frosted to me like I was vixen

One way mirror
Three wishes I refuse to deliver
You see the things I promise to give you
The muse and my liver
Get closer
The closer you expect it gets clearer

I can see you but you don't see me
I really need you but you don't need me
You see though it all, you see through the one way mirror
You see the things I promise to give you

You see the things I promise to give you
Three wishes I refuse to deliver
You see the things I promise to give you
Three wishes I refuse to deliver
Vezmi mě na lepší místo
Vezmi mě na lepší místo
Na druhé straně
Na druhé straně života

Vezmi mě na lepší místo
Vezmi mě na lepší místo
Na druhé straně
Na druhé straně života

A já jsem se pokusil, pokusil, pokusil
Střetnout tvé vnímání
A i když to v odraze zní dobře
Neslíbil jsem ti, že stělesňuji dokonalost

A já jsem se pokusil, pokusil, pokusil
Střetnout tvé vnímání
A i když to v odraze zní dobře
Neslíbil jsem ti, že stělesňuji dokonalost

Jednosměrné zrcadlo
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Zneužívání mých jater
Dostat se blíž
Očekávala jsi, že z blízka to bude jasnější

Vidím tě, ale ty mě ne
Vážně tě potřebuje, ale ty mě ne
I když všechno vidíš, vidíš přes jednosměrné zrcadlo
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám

Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout

Vezmi mě na lepší místo
Vezmi mě na lepší místo
Na druhé straně
Na druhé straně života

A já jsem se pokusil, pokusil, pokusil
Být závislý
Ale je to jediné místo, kde jsem se zachytil
Byla jsi ke mně chladná, keď jsem byl mizera

Jednosměrné zrcadlo
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Zneužívání mých jater
Dostat se blíž
Očekávala jsi, že z blízka to bude jasnější

Vidím tě, ale ty mě ne
Vážně tě potřebuje, ale ty mě ne
I když všechno vidíš, vidíš přes jednosměrné zrcadlo
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám

Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout
Vidíš věci, které jsem slíbil, že ti dám
Tři přání, které jsem odmítl poskytnout


The Evolution Of Man

2. června 2013 v 17:25 The Evolution Of Man - text
I'm the super control freak
And I make it look so sweet
But I lost control of myself
I lost control of myself

Never remain to defeat
Always tryin' to compete
But I just defeated myself
Just defeated myself

Oh, oh how the mighty have fallen
Oh what an end to the story
I never thought I'd seeing myself so lonely

It's better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm getting better and I wish I could show the proof
I'm better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm living bigger

It all appear to be so rosey
To everyone who knows me
But I lost control of my health
I lost control of my health

And though you have disowned me
You were the only one who showed me
I've fallen off of that shelf
And I just repeated myself

Oh, oh how the mighty have fallen
Oh what an end to the story
I never thought I seen myself so lonely

It's better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm getting better and I wish I could show the proof
I'm better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm living bigger

I gave up one day
Such a stop one day
I would stop one day I was fallen
I wake up one day give a fuck one day
I'm in love 'cause I hear you calling
Nothing I can say to make you understand
I guess I just have to call it the evolution of man
The evolution of man
The evolution of man

It's better better
It's better better
It's better better that you didn't know the truth
I'm getting better
I'm getting better
I'm living bigger

I gave up one day
Such a stop one day
I would stop one day I was fallen
I wake up one day give a fuck one day
I'm in love 'cause I hear you calling
Nothing I can say to make you understand
I guess I just have to call it the evolution of man
The evolution of man
Jsem ten úžasně se ovládající šílenec
a nechávám to vypadat tak sladce,
ale ztrácím nad sebou kontrolu
teď nad sebou ztrácím kontrolu.

Nikdy nezůstávej poražený
vždycky se snaž soupeřit.
Ale já jsem vždycky porazil sám sebe,
jen porazil sám sebe.

Oh, oh, jak jen ten mocný padl
oh, co je za konec příběhu
nikdy jsem se nesnažil vidět sám sebe opuštěného.

Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu.
Je mi líp
Je mi líp
Je mi líp a přeji si, abych mohl ukázat důkaz
Je mi líp, líp
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu
Je mi líp,
je mi líp
žiju si líp.

Všechno to záleží na tom být tak rosey
Pro všechny, kteří mě znají
Ale ztratil jsem kontrolu nad svým zdravím
Ztratil jsem kontrolu nad svým zdravím

A myslel jsem si, že jsi mě zaprodala
Byl jsi ten jediný, kdo mi ukázal,
že jsem spadl z té police
A já jsem jen zopakoval pro sebe

Oh, oh, jak jen ten mocný padl
oh, co je za konec příběhu
nikdy jsem se nesnažil vidět sám sebe opuštěného.

Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu.
Je mi líp
Je mi líp
Je mi líp a přeji si, abych mohl ukázat důkaz
Je mi líp, líp
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu
Je mi líp
Je mi líp
Žiju si líp.

Tohle jsem vzdal
takový konec jednoho dne
Jednoho dne bych zastavil to, že jsem spadl.
Jednoho dne se vzbudím, vzdávající se jednoho dne
Jsem zamilovaný, protože tě můžu slyšet volat
Nic, co dokážu říct, že tě nedonutí mi rozumět
Hádám, že to můžu nazvat prostě evolucí muže
Evolucí muže
Evolucí muže

Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší
Je to lepší, lepší, že jsi nevěděl pravdu
Je mi líp,
Je mi líp
žiju si líp.

Tohle jsem vzdal
takový konec jednoho dne
Jednoho dne bych zastavil to, že jsem spadl.
Jednoho dne se vzbudím, vzdávající se jednoho dne
Jsem zamilovaný, protože tě můžu slyšet volat
Nic, co dokážu říct, že tě nedonutí mi rozumět
Hádám, že to můžu nazvat prostě evolucí muže
Evolucí muže


All My Lows

2. června 2013 v 17:11 The Evolution Of Man - text
It's a long long time to wait
It's a long long time to wait
Everything I promised you
Was there but I was late
It's a long long time to wait
It's a long long time to wait
Everything I promised you
Was there but I was late

Broke in two
I used to blame the substance
So confused but I carry no substance
Lost in a cave like sons of Mumford
Kept moaning zoning in the comfort
Now I blame myself
Went downhill just to up my numbers
You only need one what's the point of hundreds

Say Nothing

2. června 2013 v 17:06 The Evolution Of Man - text

With you by my side
I felt like I'd arrived
I was lost and found
I feel kinda selfish
And selfish is helpless
I dragged you down

We somehow delayed it
I played it so basic we fooled our crowd
So nice on the surface
But somehow we burnt it
Now words don't mean a thing

You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking

I get home at half five
We fight til the sunrise
We won't back down
The subjects worth hiding
It's high stakes we're riding
It all falls down

Twice strikes the lightning
The night had me high under its dark spell
Now I fight back, you fight back
Won't wave your white flag
Our words don't mean a thing

Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking
Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking

You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking

(Let's talk...)
We used to have our eggs sunny side up
But the fun dried up
And now I feel like our time's up
I can see you wanna talk but your tongues tied up
Gotta wise up
Cant keep hiding, cant keep sliding
Down that one way road to oblivion
I've told you a million times where my heads at
But it's all arguments and who's winning em
Sometimes the right words don't surface
Shut up pretend it's all perfect
Brain short circuits so
I look into your eyes and I don't feel worthless
What I said you know I never meant it
Like somebody keeps finishing my sentence
No more tears, no more lies
I know what you want when you say it with your eyes

Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking
Don't speak
Don't speak no more
Cos your eyes do the talking

You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
You don't have to say nothing
Say nothing
Cos your eyes do the talking
S tebou po mém boku,
cítil jsem se jako bych přijel,
byl jsem ztracen a nalezen,
cítím se tak trochu sobecky,
a sobectví je bezmocné,
táhl jsem tě dolu.

Nějak jsme to zpozdili,
hrál jsem to tak jednoduše, zmátli jsme náš dav,
tak pěkné na povrchu,
ale nějak jsme to spálili,
nyní slova neznamenají vůbec nic.

Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Dostal jsem se domu v půl páté,
bojovali jsme do východu slunce,
nevzdáme se,
předměty hodnotu skrývají,
je to vysoká sázka,co si volíme,
všechno padá dolu.

Dvakrát udeří blesk,
noc mě měla vysoko pod jejím temným kouzlem,
teď se bráním, ty se bráníš,
nevyvěsíš si svoji bílou vlajku,
naše slova neznamenají vůbec nic.

Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

(Pojďme si promluvit...)
My jsme měli naše vejce opečené z jedné strany,
ale zábava vyschla,
a teď se cítím jakoby náš čas vypršel,
vidím, že chceš mluvit, ale tvoje jazyky jsou svázány.
Zmoudřím,
nemohu se stále skrývat, nemohu se stále klouzat,
dolu - tou jednou silnicí do zapomnění,
řekl jsem ti milionkrát, kde je moje hlava,
ale jsou to všechny argumenty a kdo je vyhrál.
Někdy se ta správná slova nevynoří.
Drž hubu a předstírej, že je vše perfektní,
Mozkové zkraty, tak
se dívám do tvých očí a necítím se bezcenný.
Víš, že to, co jsem řekl, jsem tak nemyslel,
jakoby někdo stále dokončoval mé věty.
Už žádné slzy, žádné lži.
Já vím, co chceš, když to říkáš svýma očima.

Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemluv,
nemluv nikdy víc.
Protože tvoje oči mluví za tebe.

Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.
Nemusíš nic říkat,
nic neříkej.
Protože tvoje oči mluví za tebe.


Queen Of Your Dreams

2. června 2013 v 16:54 The Evolution Of Man - text
He had a name for her that only he used
She had a name for him
But he refused to know

Now she's doing battle without you
Can see she's doing battle without you
None of your poachers getting out there
And should let the whole world know

What remains of the day?
When you don't have nothing to say
When you can't look her in her face
And say you lost this one, you lost this one

The one that got away
Guess she was the one that drifted away
The queen of your dreams
For the rest of your life

You'll pretend you're together
Living on a dream forever
The queen of your dreams
For the rest of your life

He had a name for her that only he used
She had a name for him
But he refused to know

Now she's doing battle without you
Can see she's doing battle without you
So look yourself in the face
And say you lost this one, you lost this one

The one that got away
Guess she was the one that drifted away
The queen of your dreams
For the rest of your life

You'll pretend you're together
Living on a dream forever
The queen of your dreams
For the rest of your life
Měl pro ní jméno, které používal pouze on
Ona měla jméno pro něj
Ale on ho nechtěl znát

Teď bojuje bez tebe
Můžeš vidět, bojuje bez tebe
Žádný z tvých "pytláků" tam nejde
A nenechá celý svět vědět

Jaké zbytky dne?
Když nemáš co říct
Když se jí nemůžeš podívat do tváře
A říct, že jsi tohle prohrál, že jsi tohle prohrál

Ten, kdo musel odejít
Vypadá to, že ona byla ta, co odešla
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Budeš předstírat, že jste spolu
Pořád žiješ ve snu
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Měl pro ní jméno, které používal pouze on
Ona měla jméno pro něj
Ale on ho nechtěl znát

Teď bojuje bez tebe
Můžeš vidět, bojuje bez tebe
Podívej se na sebe
A řekni, že jsi tohle prohrál, tohle si prohrál

Ten, kdo musel odejít
Vypadá to, že ona byla ta, co odešla
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života

Budeš předstírat, že jste spolu
Pořád žiješ ve snu
Královna tvých snů
Po celý zbytek tvého života