Září 2011

Laidback Luke and Example in Ibiza

21. září 2011 v 15:31 Funny & Backstage
Laidback Luke je jedním z největších, nejtalentovanějších a žádaných DJ / producentů na světě. Example je jeden z nejžhavějších umělců na světě a má již 2 singly, které se můžou pochlubit označením No 1 ("Changed The Way You Kiss Me" a "Stay Awake") ​​a albovou jedničku ("Playing The Shadows") tohoto roku. Takže není žádným překvapením, že jejich další singl "Natural Disaster", jehož počet shlédnutí na Youtube neustále roste a rádia jej hrají čím dál častěji. Takže se dá očkávat velký hit! 11. srpna Luke a příklad spojili své síly, aby zelektrifikovali Ibizu živým vystoupením na "Natural Disaster". Tady se podívejte na výsledek...


April arena tour 2012 new dates added

20. září 2011 v 16:45 Tours
Zřejmě kvůli rychlému vyprodání vstupenek na několik koncertů, které se budou konat v britských arenách příští rok v dubnu, rozhodl se Example pár vystoupení přidat. Jako suppor byl označen Elliotův věrný kamarád Wretch 32


album 'Won't Go Quietly' ( TV spot)

19. září 2011 v 17:07 Commercial
Upoutávka na album z roku 2010 - Won't Go Quietly.
Zaujala vás taky tak jako mě?


Shakedown Festival - 17th September - Brighton

19. září 2011 v 16:40 On stage-vids
Nevím, proč mě nenapadlo dřív dávat sem obstojná videa z vystoupení. Asi sem některé zpětně přidám. zatím se koukněte na pár záběrů z Shakedown Festivalu, který Example odehrál 17.9.2011 v Brightonu

Changed The Way You Kiss Me
Won't Go Quietly


Won't Go Quietly - Track-by-track interview 2010

18. září 2011 v 18:52 Interviews
Pokud jste zkoukli 13 interwií, v němž Example rozebíral písně na svém novém albu, můžete se podívat, jak komentoval songy na svém starším albu Won't Go Quietly z roku 2010
Zatím se podívejte na první 2..další přidám zítra

album interview #1 - From Spacealbum interview #2 -Won't Go Quietly


Messages - 17th September

18. září 2011 v 13:36 from Twitter
# Dnes budu na Brighton Shakedown Festivalu. Zítra ráno letím na
Island natočit video pro "Midnight Run" [ original ]

# Počasí se ukázalo trochu nevyzpytatelné... [ original ]

# A v Brightonu vychází slunce!! Chvála pánu [ original ]

# Právě jsem v backstagi Shakdown Festivalu. Někde v dálce jsem uslyšel drum'n'bass
MC křik 'Pryč s vyplachováním zvuku'. Vyplivl jsem svůj drink [ original ]

Who Needs Sunshine? (from the 'What We Almost Made' mixtape)

18. září 2011 v 13:11 Unofficial, Unreleased
Jedná se o stranu-B Examplova singlu 'I Don't Want To' - Who Needs Sunshine? Točil se pouze v jednom jediném dni a zabíral několik londýnských atrakcí. Example se oblékl jako hlavní postava z klasické tv show Monkey Magic pro větší komediální efekt...
Tento song můžete najít v mixtapu 'What We Almost Made' z roku 2008


All Over Again (Unreleased 2010)

18. září 2011 v 11:55 Unofficial, Unreleased
Nevydaný, nikdy předtím neslyšený Examplův materiál, který "nebyl dost dobrý pro album" Won't Go Quietly z roku 2010


Lying To Yourself

18. září 2011 v 11:44 Playing In The Shadows - text
I thought it was curtains for us
All seemed so certain
You could say that the words are my version
Of things or the reason you're hurtin'
I thought it was curtains for us
All seemed so certain
And I know that the reason I lied
Was a crime and it's kinda disturbin'

And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong
And you're so wrong
And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong

Until you stop lying to yourself
I'll never stop lying to you
And until I start crying to myself
I'll never cry in front of you
I'll fight the tallest giants
And break the rules of science
But I'll never stop lying to you
And I've never said a word so true

It used to be a case of trying to impress her
I pestered her daily
This lady arrested my heart and I highly respected her
Take a lying detector but I'd probably pass the test
And I started this, not defending it
But you're asking me questions
Creating the tension, the tension
I miss all the tenderness
It's the truth but the truth isn't ending this

And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong
And you're so wrong
And I'm happy to admit that I lied
And I'll admit that I ruined your life
You can never admit if you tried
And you're so wrong

Until you stop lying to yourself
I'll never stop lying to you
And until I start crying to myself
I'll never cry in front of you
I'll fight the tallest giants
And break the rules of science
But I'll never stop lying to you
And I've never said a word so true

Our love was built on glass from day
We both were too afraid to say
Our love was built on glass from day
Too afraid to say

Until you stop lying to yourself
I'll never stop lying to you
And until I start crying to myself
I'll never cry in front of you
I'll fight the tallest giants
And break the rules of science
But I'll never stop lying to you
And I've never said a word so true
Myslel jsem, že to byla opona pro nás
Vše se zdálo být tak jisté
Mohla bys říct, že ta slova jsou má verze
Věcí nebo důvod proč zraňuješ
Myslel jsem, žeto byla opona pro nás
Vše se zdálo být tak jisté
A já vím, že důvod, proč jsem lhal
Byl zločin a to je trochu zneklidňující

A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš
A tak moc se mýlíš
A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš

Dokud nepřestaneš lhát sama sobě
Nikdy ti nepřestanu lhát
A dokud nezačnu plakat sám pro sebe
Nebudu nikdy plakat před tebou
Budu bojovat s nejvyššími obry
A zlomím zákony vědy
Ale nikdy ti nepřestanu lhát
A nikdy jsem neřekl nic tak pravdivého

Býval to případ snahy ohromit ji
Otravoval jsem ji denně
Tato dáma uvěznila mé srdce a já ji velmi respektuji
Vem detektor lži ale asi bych testem prošel
A já tohle začal, nehájím to
Ale ty mi pokládáš otázky
Vytvářející napětí, napětí
Postrádám všechnu tu něžnost
Je to pravda, ale pravdou toto nekončí

A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš
A tak moc se mýlíš
A rád přiznávám, že jsem lhal
A přiznám, že jsem zničil tvůj život
Nemůžeš se nikdy přiznat, pokud jsi to zkusila
A tak moc se mýlíš

Dokud nepřestaneš lhát sama sobě
Nikdy ti nepřestanu lhát
A dokud nezačnu plakat sám pro sebe
Nebudu nikdy plakat před tebou
Budu bojovat s nejvyššími obry
A zlomím zákony vědy
Ale nikdy ti nepřestanu lhát
A nikdy jsem neřekl nic tak pravdivého

Naše láska byla postavena na skle ode dne
Kdy jsme se oba příliš báli to říci
Naše láska byla postavena na skle ode dne
Příliš vystrašení to říci

Dokud nepřestaneš lhát sama sobě
Nikdy ti nepřestanu lhát
A dokud nezačnu plakat sám pro sebe
Nebudu nikdy plakat před tebou
Budu bojovat s nejvyššími obry
A zlomím zákony vědy
Ale nikdy ti nepřestanu lhát
A nikdy jsem neřekl nic tak pravdivého


Anything

18. září 2011 v 11:41 Playing In The Shadows - text
This could be the very last kiss
from my little miss perfect
suddenly I save and that funny
how the money pays for stuff
but doesn't pay for that special
little moment I know
what I'm after don't know
why I'm aiming that didn't mind the baby
chat I'm giving you my name
and that the apple of my eye
you cuddle me sometimes
I need to find that apple guy
and maybe he can make and that, feeling like
maybe we should take another roll of the dice.

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day,
If you wanna save us
give me a signal
anything would do [2x]

I used to sleep like a baby now I lay
awake at night thinking 'bout my lady maybe
I should take her by, maybe I should take a
punch, maybe I should cancel all my flights
take a right turn, left is just the place
to run, from my demons no one understands
me better than my girl except my family
and hanging by your friends i go to tell
my head think
twice maybe take another roll of the dice.

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day, If you
wanna save us give me a signal
anything would do [2x]

I got two main worries in my mind one
will I ever find another girl as beatiful and kind?
two and if I say goodbye will I mind
if I saw you in the streets with other guy?
I try I really do take myself pain
this is 50/50 this is give and take but
I just make mistakes this is 73
Christ I think
we could be running now the rolls of that dice

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day, If you
wanna save us give me a signal
anything would do [2x]

I never ever ever ever ever wanna forget [3x]
I gonna keep the ticket from when we first met
I never ever ever ever ever wanna forget [3x]
I gonna keep the tickets from when we first met

Can´t believe we both let it fade away,
I wanna stay for another day,
If you wanna save us give me a signal
anything would do [2x]

Anything would do [2x]
i'll do anything for you
Anything would do
it's the true, the true, the true
Anything would do [2x]
i'll do anything for you
Just give me the signal
C'mon.
Toto by mohl být úplně poslední polibek
od mojí malé slečny perfektní,
který jsem najednou uložil a tak vtipný,
jako peníze, které se dávají za věci,
ale neplatí na tento speciální,
malý moment, který znám,
co budu potom, nevím
proč mám za cíl to, že to nevadí, baby
v povídání, dávám ti mé jméno
a to jablko z mých očí
se s tebou někdy mazlí
potřebuji najít toho kluka s jablkem
a možná on může, pocit jako že bychom
možná znovu mohli hodit jinými kostkami.

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den,
jestli nás chceš taky zachránit,
dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Zvykl jsem si spát jako dítě, teď jsem vzhůru
v noci a myslím na mojí lady možná
Měl bych jí vzít, možná bych měl vzít punč,
Možná bych mohl zrušit všechny moje lety,
odbočit doprava, vlevo je jen místo pro útěk
od mých démonů, nikdo mi nerozumí lépe,
než má holka krom mé rodiny
a drží se tvých přátel já jdu říct sám sobě,
že si v duchu myslím,
že chci znovu hodit kostkami.

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den, jestli nás chceš taky
zachránit, dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Mám dvě hlavní starosti ve své mysli. První:
najdu si někdy jinou holku tak krásnou a milou?
Druhá: Když se s tebou rozjedu, zvládnu to,
když tě uvidím v ulicích s jiným klukem?
Zkouším to, opravdu to bolí,
je to 50 na 50, dává si to a bere,
ale já jen dělám chyby, to je 73,
Kriste, myslím,
že bychom mohli běžet hodit kostkami znovu.

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den, jestli nás chceš taky
zachránit, dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Já nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nechci zapomenout [3x]
Nechávám si lístek z doby, kdy jsme se poprvé potkali [3x]
Já nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy nechci zapomenout
Nechávám si lístek z doby, kdy jsme se poprvé potkali

Nemůžu uvěřit, že jsme to oba nechali zmizet
Chci zůstat další den,
jestli nás chceš taky zachránit, dej mi signál.
Cokoliv můžeš udělat [2x]

Cokoliv můžeš udělat [2x]
Udělám něco pro tebe
Cokoliv můžeš udělat
Je to pravda, pravda, pravda
Cokoliv můžeš udělat [2x]
Udělám něco pro tebe
Jen mi dej signál
Pojď.